Kiertotalous

Kiertotalous ja jätehuollon tehostaminen

Viljelmiä kerrostalojen katoilla

Hyvän elämän ja kestävän arjen edellytykset luodaan osana yhdyskuntien suunnittelua ja rakentamista. Kun käytetyt resurssit säilytetään talouden kierrossa, kulutetaan vähemmän luonnonvaroja ja synnytetään niukasti jätettä sekä rakennetaan samalla uutta hyvinvointia ja kasvua.  

Kestävä suunnittelu luo edellytykset toimia kiertotalouden periaatteiden mukaisesti 

Noin kolmannes Suomen kasvihuonepäästöistä syntyy rakentamisesta ja rakennuksista. Hiilineutraalius on osa kiertotaloutta ja tärkeä lähtökohta kaikissa rakennuksen elinkaaren vaiheissa: kaavoituksessa, rakentamisessa, korjaamisessa, purkamisessa ja materiaalien kierrätyksessä. Suurin osa esimerkiksi rakennus- ja purkujätteistä on hyödyntämiskelpoista, mutta yleinen este niiden uudelleenkäytölle ja kierrätykselle on epävarmuus talteen otettujen materiaalien ja rakennusosien laadusta. 

Kestävyyttä lisää esimerkiksi muuntojoustavuus eli rakennuksen muunneltavuus käyttötarpeiden mukaan.  

Kaavoituksessa vähähiilisyyttä tukee se, että alueen olosuhteet mahdollistavat kestävän rakentamisen ja elämäntavan. Myös rakennusten suunnittelussa kestävyys on tärkeä kriteeri. Tässä korostuu pitkän tähtäimen suunnittelu.   

Infrarakentamisessa erilaisille kaivumaille, luonnonkiville ja uusiomateriaaleille voi löytyä jatkokäyttöä maisemarakentamisessa esimerkiksi maastokumpareiden ja meluvallien rakennusaineena. Uusien ratkaisujen etsintä, materiaalikierrätys ja uusiomateriaalien hyödyntäminen ovatkin arkipäivää kaikilla suunnittelun alueillamme.   

Huominen rakentuu kiertotaloudelle  

Autamme kuntia, elinkeinoyhtiöitä ja yrityksiä edistämään kiertotaloutta strategisesta suunnittelusta hankkeiden käytännön toteutuksiin asti. Tämän teemme aina asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Tuomme kiertotalouden periaatteet olemassa oleviin prosesseihin mahdollisimman ketterästi ja niin, että niiden noudattaminen on kokonaistaloudellisesti mahdollista.  

Kiertotalous on eri asia kuin kierrätys, jossa etsitään käyttöä jo syntyneelle jätteelle. 

Kiertotalouden periaatteet nivoutuvat monialaiseen osaamiseemme yhdyskuntasuunnittelun eri vaiheissa: suunnittelemme kestäviä yhdyskuntia ja alueita, tarjoamme resurssitehokkaita, pitkäaikaisia ja joustavia ratkaisuja ja toimimme aktiivisesti yhteistyö- ja kumppanuusverkostoissa.  

Kiertotalouden palveluitamme ovat: 

  • Strateginen kiertotalouskonsultointi  
  • Toimija-analyysit, vaikutusarviot ja ennakointi  
  • Uudet alueet: kaavoitus ja ohjauskeinot  
  • Vanhat ja kehitettävät alueet: profilointi ja toimijasparraus  
  • Kiertotalouden tiekartat ja digitaaliset konseptit  
  • Kiertotalouskoulutus  
  • Rakentamisen kestävät, resurssiviisaat ratkaisut ja palvelut  
  • Jätehuollon ja materiaalikäsittelyn suunnittelu ja kehittäminen 
  • Kiertotalous- ja jätteenkäsittelyalueiden suunnittelu, valvonta, rakennuttaminen ja luvitus 
Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Jätehuollon tuottajavastuu – mistä on kyse?

KalenterikuvaLataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa käsitellään jätehuollon tuottajavastuuta, pakkausten tuottajavastuun muutosten vaikutuksia pakkaustuottajien näkökulmasta, sekä kuntien roolia tuottajavastuun toteuttamisessa.

Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, kuinka voimme edistää kiertotaloutta strategisesta suunnittelusta hankkeiden käytännön toteutuksiin! 

Pasi Vahanne
Pasi Vahanne
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti