Happamien sulfaattimaiden tutkimukset

Happamien sulfaattimaiden tutkimukset.

Happamia sulfaattimaita esiintyy erityisesti Suomen rannikolla, missä maankohoamisen myötä vanha merenpohja on nyt maanpintaa. Rakennushankkeiden yhteydessä happamat sulfaattimaat on tärkeää tunnistaa ja käsitellä oikein. 

Happamat sulfaattimaat muodostavat ongelman altistuessaan hapelle 

Sulfaattimaat ovat usein ravinteikkaita ja hienorakeisia, minkä ansiosta niitä hyödynnetään runsaasti viljelyskäytössä. Niin kauan, kun happamat sulfaattimaat pysyvät vedenpinnan alapuolella, niistä ei aiheudu ongelmia.  

Toisin on sulfaattimaiden altistuessa ilmakehän hapelle: sulfidimineraalit hapettuvat muodostaen ympäristölle haitallisia ja rakenteita syövyttäviä aineita, kuten rautahydroksidia ja rikkihappoa sekä liukoisia metalleja.  
 

Asiantuntijamme tutkivat happamia sulfaattimaita ja konsultoivat niiden käsittelyyn liittyvissä asioissa haittailmiöiden välttämiseksi. 

Autamme arvioimaan haittavaikutuksia ja valitsemaan oikean käsittelytavan 

Mikäli rakennuskohteessa todetaan hapanta sulfaattimaata, on riskit kartoitettava ja toiminnassa huomioitava hapelle altistumisen välttäminen maaperää käsiteltäessä. Ongelma muodostuu ainoastaan siinä tapauksessa, että pohjaveden pintaa alennetaan niin, että hapelle altistuminen on mahdollista tai vesipinnan alapuolelta kaivetaan massoja. 

Mikäli happamia sulfaattimaita altistetaan hapelle, on huolehdittava, että massat sijoitetaan veden alle tai neutraloidaan esimerkiksi kalkitsemalla. Lisäksi massat on mahdollista peitellä niin, etteivät sadevedet pääse huuhtelemaan niitä.  

Kokeneiden asiantuntijoidemme avulla rakennushankkeessanne happamat sulfaattimaat tunnistetaan ja niiden jatkokäsittely voidaan suunnitella niin, että niistä ei ole ympäristölle tai rakenteille haittaa. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme – kerromme mielellämme lisää. 

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti
Tuuli Aaltonen
Tuuli Aaltonen
Liiketoimintajohtaja, Ympäristön kunnostus
Lähetä viesti