Pilaantuneiden sedimenttien tutkimukset ja vesilupahakemukset

Pilaantuneiden sedimenttien tutkimukset ja vesilupahakemukset.

Kivien yli virtaavaa kirkasta vettä

Vesirakennustyöt edellyttävät usein vesilainmukaisen luvan, jonka myötä sedimentin pilaantuneisuusselvitysten teettäminen voi tulla ajankohtaiseksi. Kokeneiden asiantuntijoidemme avulla selvität helposti vesilupahakemuksen tarpeellisuuden ja huolehdit tarvittavien tutkimusten ja hakemusten teosta.  

Ympäristönäkökulmat ovat osa vesirakennushankkeita 

Vesirakennustöiden yhteydessä ruopataan usein sedimenttejä, minkä vuoksi työt edellyttävätkin yleensä vesilainmukaisen luvan. Koska lupahakemuksen käsittelyaika voi olla jopa yli vuoden, ei hakemuksen tarpeen arvioinnissa kannata odotella. 

Mitä aiemmassa vaiheessa hanketta ympäristönäkökulmat huomioidaan, sitä järkevämpiä ja kustannustehokkaampia ratkaisuja työssä on mahdollista hyödyntää. 

Sedimenttien haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää, jotta voidaan arvioida ruoppausmassojen meriläjityskelpoisuus ja suunnitella asiaankuuluva, kustannustehokas ja ympäristöä suojeleva sijoituskohde. Pilaantuneet sedimentit edellyttävät sijoitusta maalle, jolloin hyödyntämällä sedimenttejä maarakentamisessa voidaan saavuttaa sekä kustannussäästöjä että edistää kiertotaloutta. 

Koko prosessi samasta talosta – lupatarpeen arvioinnista valvontaan 

Palveluihimme kuuluu lupatarpeen selvittäminen ja vesilupahakemussuunnitelman laatiminen, sedimenttien pilaantuneisuusselvitykset, haitta-aineiden aiheuttamisen riskien arviointi vesistöissä, erilaisten vesirakennustöiden suunnittelu ja työnaikainen valvonta. Arvioimme myös ruoppausmassojen sijoittamisen ja hyödyntämisen vaihtoehdot sekä niiden toteuttamiskelpoisuuden ja taloudellisuuden.  

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme – kerromme mielellämme lisää palveluistamme! 

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti
Tuuli Aaltonen
Tuuli Aaltonen
Liiketoimintajohtaja, Ympäristön kunnostus
Lähetä viesti