Pilaantunut pohjavesi

Pilaantuneen pohjaveden tutkimukset ja kunnostus.

Meren aaltoja rannassa kuvattuna ilmasta.

Menneiden vuosikymmenten aikana maaperään ja vesistöihin on monin paikoin päätynyt haitta-aineita ihmisen toiminnasta. Tällä on ollut vaikutuksensa myös pohjaveden laatuun. Asiantuntijoidemme avulla pohjaveden kunto voidaan tutkia ja suunnitella tarvittavat kunnostustoimet. 
 

Pidempiaikaiset tarkkailut tarjoavat hyödyllistä tietoa alueen tilasta esimerkiksi kunnostuspäätösten tueksi 

Kokeneet asiantuntijamme auttavat erityisesti pilaantuneilla alueilla ympäristöluvan edellyttämien seurantojen toteuttamisessa. Tutkimusten ja tarkkailujen tiheys sekä seurantajakso määräytyvät usein ympäristöluvassa, mutta tyypillisessä tilanteessa näytteenottoja on 1–4 kertaa vuodessa ja tarkkailu kestää useita vuosia.  

Joissain tapauksissa tietoa kannattaa kerätä hankkeen tarpeisiin jo etukäteen. Tällöin parhaan kunnostusmenetelmän valinnassa voidaan käyttää olemassa olevaa tietoa ja hanke etenee mahdollisimman sujuvasti. 

Tarvittavat raportit sujuvoittavat viranomaisyhteistyötä 

Seurannasta laadittavien vuosiraporttien avulla pohjaveden laatu dokumentoituu tarkoituksenmukaisesti ja ympäristöluvan edellyttämä raportointivastuu tulee täytetyksi. Mikäli seurannassa ilmenee haitta-ainepitoisuuksia, voidaan tarkkailusuunnitelmiin tehdä myös muutoksia kesken seurantajakson. 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme – keskustellaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi! 

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti
Tuuli Aaltonen
Tuuli Aaltonen
Liiketoimintajohtaja, Ympäristön kunnostus
Lähetä viesti