PYLL (Potential Years of Life Lost) -indeksi eli ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien indeksi on kansainvälisesti laajasti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden mittari.

PYLL kuvaa ennen 70 ikävuotta menetettyjen elinvuosien lukumäärää väestössä 100 000 asukasta kohti. Se korostaa nuorella iällä tapahtuvien kuolemantapausten merkitystä niiden kuolinsyiden osalta, jotka Maailman Terveysjärjestö (WHO) on luokitellut ehkäistävissä tai hoidettavissa olevina kuolinsyinä.

PYLL auttaa seuraamaan ennenaikaisia kuolemia ja niihin johtaneita syitä

Kuntien lakisääteinen velvollisuus on seurata väestön terveydentilaa ja hyvinvointia. PYLL-analyysin tavoitteena on osoittaa kohdeväestön terveydentila ja paljastaa suurimmat terveysuhat.

PYLL-analyysista saatujen tietojen avulla kunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat voivat luotettavasti seurata väestön terveydentilaa ja hyödyntää tietoja hyvinvointipalvelujen sekä hyvinvoinnin edistämisen suunnittelussa ja johtamisessa.

PYLL:n tulokset auttavat kohdentamaan hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä paremmin. Lisäksi ne antavat vastauksia aluetason ja valtakunnan tason strategiseen suunnitteluun.

Hyvinvoinnin ongelma-alueet esille PYLL-analyysillä

PYLL-mittari tuo esiin suurimmat ongelmat ja sairausryhmät, jotka vaikuttavat hyvinvointiin negatiivisesti. Tulosten avulla pystytään käynnistämään ehkäiseviä interventioita eri syistä johtuvia ennenaikaisia kuolemia vastaan, ja kohdistamaan toimenpiteet painoarvoltaan merkittävimpiin ongelmiin.

Aiempien paikkakuntakohtaisten tunnuslukujen hyödyntäminen analyysin vertailukohteina ja historiatieton kolmen vuosikymmenen ajalta antaa arvokasta tietoa alueellisista kehitystrendeistä. Saadut tulokset näytetään 30-vuotisen kehityksen ajalta ja suhteutetaan koko maan keskiarvoihin sekä tulkitaan paikallisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Eri sidosryhmät ovat merkittävässä asemassa tulosten tulkinnassa ja käytännön toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Onnistunut tulos on kunnan tai alueen kannalta sitä taloudellisempi ja parempi, mitä tiiviimmin eri sidosryhmät ovat mukana prosessissa.

PYLL-analyysi on saatavilla myös kaupunginosittain

PYLL on käytännön työhön sopiva ja nopea työkalu suunniteltaessa väestön hyvinvointia, terveyttä ja kunnan taloutta. PYLL-prosessi voidaan toteuttaa 2–3 kuukaudessa.

PYLL pähkinänkuoressa

  • työkalu hyvinvoinnin edistämiseen
  • mahdollistaa aikaisempien ja nykyisten hyvinvointipalvelujen ja terveyden edistämisen vaikuttavuuden arvioinnin
  • tarjoaa tiedon siitä, mihin elinvuosia menetetään ennenaikaisesti
  • tuo esille, mihin toimenpiteitä ja resursseja pitää kohdistaa
  • seurattavissa oleva, nopea ja luotettava mittari
  • käytössäsi on laaja moniammatillinen asiantuntijajoukko toimenpiteiden suunnitteluun
Tutustu asiakastarinoihin
PYLL asiakastarina Lahden kaupunki
PYLL asiakastarina Vantaan kaupunki

PYLL eli Potential Years of Life Lost - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.