Rakennussektori synnyttää noin 35 prosenttia maamme kasvihuonepäästöistä ja käyttää vuosittain jopa 10 miljoonaa tonnia rakennusmateriaaleja. Rakentaminen tuottaa vuotuisesti enemmän jätettä kuin kotitaloudet ja palvelut yhteensä. Vastuullinen luonnonvarojen käyttö ja resurssiviisauden edistäminen ovat rakentamisessa avainasemassa.

Kiertotalous
Kiertotalous
Vastuullisuus
Vastuullisuus
Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos

Rakentamisen ekologisuuden kannalta suunnitteluvaihe on ratkaiseva, sillä siinä määritellään noin 80 prosenttia elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Kestävä maisemasuunnittelu edellyttää lukuisten asioiden huomioimista ja yhteensovittamista, ja kiertotalouden huomioivan suunnittelun prosessit voivat poiketa totutuista suunnittelukäytännöistä.

FCG Finnish Consulting Group Oy toteutti yhteistyössä Viitasaaren kaupungin ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmassa kiertotaloushankkeen, jossa innovoitiin uusia käyttökohteita puuteollisuuden ylijäämämateriaaleille. Ideoita testattiin osana Viitasaaren Haukirinteen arboretumin suunnittelua.

 - Jo suunnitteluvaiheessa pitäisi miettiä, miten erilaisia paikallisia materiaaleja voi hyödyntää nykyistä tehokkaammin ja monipuolisemmin. Suosimalla lähituotteita ja -tuotantoa voidaan lisätä alueen elinvoimaa ja omaleimaisuutta sekä vähentää kuljetusten aiheuttamia päästöjä. Haluamme osaltamme edesauttaa kiertotalousajattelun sisällyttämistä rakennushankkeisiin ja tuoda esille puun kiertotalouden mahdollisuuksia alue- ja maisemasuunnittelun sekä rakentamisen prosesseissa, FCG:n kiertotalouden ja rakennetun ympäristön johtava asiantuntija, DI Jutta Laine-Ylijoki kertoo hankkeen taustoista.

Hankkeen koealustana toimineella Viitasaaren Haukirinteen alueella on jo useita vuosia kehitetty uutta puurakentamisen mallia.

- Kiertotalous ja ekologinen puurakentaminen ovat aluekehityksen keskiössä Viitasaarella. Alueella toimii myös lukuisia puualan yrityksiä, mikä tuo mahdollisuuksia uusien resurssiviisaiden puunkäyttöratkaisujen kehittämiseen. Pioneerihanke tuo Haukirinteen alueen kehittämiseen kokonaan uuden näkökulman ja ulottuvuuden, kertoo hankkeen merkityksellisyydestä aluearkkitehti Helena Raatikainen.

Vuodenvaihteessa valmistuneen hankkeen lopputuotoksena syntyi ekologisen maisemasuunnittelun opas kiertotalouden ja puun mahdollisuuksista aluesuunnittelun eri vaiheissa ja mittakaavoissa. Opas on suunnattu kaikille alalla toimiville ja hiilineutraalin kiertotalouden edistämisestä kiinnostuneille.

Lisätietoja hankkeesta:

Jutta Laine-Ylijoki
kestävän rakennetun ympäristön johtava asiantuntija, DI
FCG Finnish Consulting Group Oy
@email
p. 040 522 8580

Helena Raatikainen
aluearkkitehti Pihtipudas-Viitasaari
Viitasaaren kaupunki
@email
p. 044 4597389

Lataa ekologisen maisemasuunnittelun opas >>