FCG:n ITE-laadunhallinnan työkalu

ITE – laadukkaan työn kehittäminen

ITE – Itse Työhyvinvoinnin Edistäjänä on työn kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettu ketterä yhteisöllinen väline. Menetelmä on helppokäyttöinen - siksi se onkin usein ensimmäinen askel kohti toiminnan arviointia ja kehittämistä. 

ITE-arviointi käynnistyy päätöksestä arvioida ja kehittää toimintaa. Suunnitteluvaiheen jälkeen edetään kyselyyn, johon työyhteisen jokainen jäsen vastaa. Tuloksia ja johtopäätöksiä tehdään yhteistuumin. ITE-menetelmä tuo näkyviin työyhteisön toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Näin se toimii myös jatkokehitystyön pohjana.  

ITE-arviointi soveltuu alasta riippumatta kaikille työyhteisöille tai toimijoille. 

Työhyvinvoinnin edistäminen ITE-menetelmällä on kaikkea tätä 

ITE-menetelmä
  • pohja kehittämistoimille
  • tarkistuslista: mitkä ovat niitä asioita, joiden ainakin tulisi olla kunnossa menestyvässä ja hyvinvoivassa työyksikössä/yrityksessä
  • mittari kehittämistyön seurantaan – saatiinko jotain aikaan, tuliko muutos
  • henkilöstön äänitorvi: jokaisen ääni kuuluviin, jokaisella oikeus vaikuttaa oman työyhteisön toimintaan ja työhyvinvoinnin paranemiseen
  • tuki järjestelmälliselle ja tavoitteelliselle kehittämistyölle ja toiminnan sisällön parantamiselle.

 

 

Tilaa itsellesi ilmainen Pieni laadunhallinnan käsikirjasi täältä: ITE@fcg.fi