CAF-arviointimalli

CAF-arviointimalli mahdollistaa laadun itsearvioinnin

CAF on systemaattinen tapa arvioida toiminnan laatua 

CAF on kunnille ja muille julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityökalu. Se mahdollistaa kokonaisvaltaisen laadun itsearvioinnin: fokuksessa on toimintatapojen, tulosten sekä niiden välisten yhteyksien arviointi.  

CAF-malli (Common Assessment Framework = yhteinen arviointimalli) läpileikkaa organisaation toiminnan. CAF muodostuu yhdeksästä arviointialueesta sekä 28:sta niitä konkretisoivasta arviointikohdasta. Arviointia tehdään johtajuudesta, strategiasta ja toiminnan suunnittelusta, henkilöstöstä, kumppanuuksista ja resursseista sekä prosesseista.  

 

CAF-mallin rakenne esitetään usein kuvana, jossa toiminnan ja tulosten välille on muodostettu yhteys. 

Miksi valita CAF-arviointimalli? 

CAF:n vahvuuksia ovat tulosten ja niihin johtavien toimintatapojen yhteyden hahmottaminen sekä onnistuneen toiminnan – tulosten – ymmärtäminen moniulotteisena ilmiönä. Siksi tulospuolella itsearviointia suoritetaan asiakastuloksista, henkilöstötuloksista, yhteiskuntavastuutuloksista ja keskeisistä suorituskykytuloksista. 

”CAF-itsearviointimallin soveltaminen kehitysohjelmaan oli haastava, innoittava ja tulokseltaan erinomainen prosessi. — CAF-itsearvioinnin tekeminen oli tärkeä ja toimiva yhteinen työ kehitysohjelman etenemisen näkökulmasta.” 

– Leena Viitasaari, Tampereen kaupunki

CAF-itsearviointiprosessi tuottaa monia hyötyjä:  

  • CAF on kehittämisen väline, jonka avulla tunnistetaan nykyiset toimintatavat, niiden vahvuudet, heikkoudet ja parantamisalueet 
  • Suunnitelmallinen ja valmiiksi sanoitettu malli tukee oman toiminnan tarkastelua  
  • Arviointi kohdistuu kokonaisuuteen, kun toimintaa ja tuloksia tarkastellaan yhdessä  
  • Laatujärjestelmän mukainen arviointikertomus lisää organisaation dokumentoitua tietoa ja jämäköittää päätöksentekoa 
  • CAF on johdon ja työntekijöiden vuorovaikutuksen väline, joka tukee samalla oppimista, työhyvinvointia ja perehdytystä 
  • Arviointikeskustelussa jokaisen havainto on yhtä tärkeä ja jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi  

Autamme luomaan teille sopivan itsearviointiprosessin

Avullamme CAF toimii organisaatiossanne johtamisen, kehittämisen, yhteisöllisyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden välineenä. 

Tuemme polkuanne itsearvioinnin ja arviointijärjestelmien kehittämisessä alusta asti: autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan itsearviointiprosessin CAF-arviointimallin avulla, ohjaamme prosessin etenemistä ja vedämme arviointityöpajoja. Meiltä saatte myös tukea kehittämiskohteiden valintaan, kehittämissuunnitelman laadintaan ja erilaisten muutos- ja kehittämisprosessien läpivientiin.  

Parhaimmillaan onnistunut arviointiprosessi johtaa oppimiseen ja innovatiivisten toimintatapojen kehittämiseen. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää CAF-mallin tuomista mahdollisuuksista.  

Lähetä yhteydenottopyyntö

Lähetä yhteydenottopyyntö

Tutustu tekemäämme työhön

Osoittaakseen nelivuotisen Tampere Junior -kehitysohjelmansa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden Tampereen kaupunki halusi toteuttaa ohjelman arvioinnin. Arviointi tehtiin CAF-itsearviointimallilla, joka tekikin näkyväksi toimenpiteiden kokonaisuuden ja niiden vaikutuksen.