Sote-alan ammattilainen käyttää tablettia työssään.
Asiakastarina

Rovaniemen kaupungin vammaispalveluiden tilanne ja kehittäminen

Rovaniemiemen kaupunki tilasi meiltä selvityksen kaupungin vammaispalvelujen tilanteesta ja kehittämistarpeista. Selvityksen näkökulmina käytettiin BCS (Balanced Scorecard) -viitekehystä, jossa huomioitiin asiakkaiden/omaisten, henkilöstön, prosessien, talouden ja johtamisen näkökulmat.

Tavoitteena oli saada luotettava kokonaiskuva nykytilanteesta.

Selitystyössä käytimme seuraavia menetelmiä

 • kyselyt vammaispalveluasiakkaille, vammaisneuvostolle, Rovaniemen vammaispalvelujen henkilöstölle ja yksityisten palvelujen tarjoajien esimiehille
 • asiakkaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointi
 • palvelusuunnitelmien läpikäynti sosiaalityöntekijöiden kanssa
 • työpajatoiminta.

Selvitysten pohjalta rakentui kuva

 • Myönnettyjen palvelujen määrästä ja laadusta suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja toimintakykyyn
 • Palvelusuunnitelmien laadusta
 • Palvelutarpeen arvioinnista / palvelujen myöntämisen kriteereistä
 • Prosessien sujuvuudesta (esim. palvelujen myöntäminen)
 • Lainsäädännön mukaisten palvelujen toteutumisesta
 • Palvelujen tasavertaisesta kohdentumisesta
 • Myönnettyjen palvelujen kustannuksista / kustannustietoisuudesta
 • Johtamisesta / esimiestyöstä / työilmapiiristä / työyhteisötaidoista / osaamisesta
 • Yhteistyöstä kaupungin vammaispalvelujen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa
 • Vammaispalvelujen mahdollisista kehittämistarpeista

Selvityksessä nousi esiin yhdessä tunnistettuja jatkokehittämistarpeita. Ne liittyivät henkilökohtaisen avun arviointimenetelmiin, yhdenmukaisen mittariston käyttöönottoon, tehtävänkuvien ja palvelusuunnitelmien ajan tasalla pitämiseen.

Tärkeiksi kehittämiskohteiksi nousivat yhteistyön tiivistäminen erityisryhmien asumispalvelujen kanssa, henkilöstön kirjallisten työohjeiden laatiminen ja ajan järjestäminen asiakastyölle. Näin palveluihin hakemiseen liittyvät päätökset saadaan ripeästi käsittelyyn. Lisäksi ostopalveluiden valvonnan kehittäminen koettiin tärkeäksi kaupungin näkökulmasta.

Selvitys tehtiin syksyllä 2018.