Havainnekuva virtapiireistä
Asiakastarina

Senaatti-kiinteistöt: Työ 2.0 VR LAB – Virtuaalinen työtila

Senaatti-kiinteistöt on perustanut uudenlaisen kohtaamispaikan valtionhallinnon työntekijöille. Työ 2.0 LAB -nimeä kantava fyysinen työtila toimii alustana ilmiölähtöiselle hallinnonala- ja sektorirajat ylittävälle valmistelulle ja yhdessä oppimiselle. Koronatilanteesta johtuen fyysinen tila on ollut kuitenkin suljettuna, ja syksyn 2020 aikana kohtaamisille ideoitiin virtuaalista vaihtoehtoa.

-Kollegojen fyysinen kohtaaminen on yksi tärkeistä työhyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. Tapaamiset edistävät lisäksi uusien ideoiden, avausten ja innovaatioiden syntymistä. Toiveissamme on virtuaalinen ympäristö, joka mahdollistaa laadukkaan kohtaamisen riippumatta siitä, millä paikkakunnalla ihmiset työskentelevät, visioi Senaatti-kiinteistöjen työympäristöyksikön projektipäällikkö Emilia Säkkinen.

Toteutimme Senaatti-kiinteistöille demon virtuaalisesta kokous-, kahvittelu ja seminaariympäristöstä yhteistyössä Softabilityn kanssa. Lähtökohtana oli Second Life -tyyppinen, kolmiulotteisiin pelaajahahmoihin eli avattariin perustuva virtuaaliympäristö, jossa voi kohdata toisia hahmoja, keskustella ja järjestää tapahtumia.

-Uusien, pitkälle kehittyneiden teknologioiden ansiosta virtuaalisissa toteutuksissa mielikuvitus on melkeinpä vain rajana nykypäivänä. Senaatin toteutuksessa keskeistä oli luoda virtuaalinen yhteisöllinen tilakonsepti, joka tarjoaa vaihtoehdon fyysiselle kohtaamiselle. Virtuaaliympäristössä työntekijät voivat helposti tavata toisiaan vapaamuotoisesti tai järjestetyissä tilaisuuksissa riippumatta heidän fyysisestä sijainnistaan. Laadukkaat kohtaamiset työntekijöiden välillä edistävät työhyvinvointia ja parantavat yhteisöllisyyttä, kertoo Softabilityn liiketoimintayksikön johtaja Juha Asunmaa.

Työ 2.0 VR LAB – virtuaalinen aulatila
Virtuaalinen aulatila, josta saavutaan virtuaaliympäristöön. Kuvassa myös yksinkertainen 3D-hahmo eli avatar.

Virtuaaliympäristö toteutettiin internet-selaimelle. Ajatuksena oli, että halutessaan käyttäjät voivat navigoida virtuaaliympäristössä näytön ääressä tai virtuaalilasit päässä. Teknisenä alustana hyödynnettiin Unity-pelimoottoria ja Microsoftin Azure-palvelinympäristöä.

Aloitimme työn kartoittamalla, minkälaisia kaupallisia virtuaaliympäristöjä markkinoilta löytyy. Oli mielenkiintoista huomata kuinka laajasti eri käyttötarkoituksiin, kuten yhdessä työskentelyyn, pelaamiseen tai messujen ja seminaarien järjestämiseen, löytyy valmiita ratkaisuja.

-Virtuaalisen kokouksen järjestämiseen löytyy paljon ratkaisuja. Samoin seminaari- ja messuympäristöjen toimittajissa löytyy vaihtoehtoja. Myös virtuaaliympäristössä tapahtuvaan sosiaaliseen oleiluun ja pelaamiseen liittyviä sosiaalisia ratkaisuja on saatavilla useita. Me pystymme yhdistämään näitä maailmoja ja räätälöimään halutunlaisen kokonaisratkaisun, toteaa FCG:n interaktiivisen median asiantuntija Olli Poutanen.

Osana työtä järjestimme Työ 2.0 LAB -ympäristön aktiivikäyttäjille suunnatun etätyöpajan, jossa hyödynsimme Mural-ympäristöä. Kiteytimme projektin tulokset konseptidokumenttiin. Testailun keskiössä on toimiva demo virtuaaliympäristöstä.

Työ 2.0 VR LAB – virtuaaliympäristön yleisilme
Virtuaaliympäristön yleisilme muistuttaa avaruusasemalla sijaitsevaa messukeskusta. Ikkunoista näkyy avaruus ja planeettoja.

Demossa käyttäjä pääsee liikkumaan avaruusasemalla, lisäämään sisältöjä kuten kuvia ja videoita tilassa oleville näytöille omalta koneeltaan ja testaamaan vuorovaikutusta erilaisten avatar-hahmon tekemien liikkeiden avulla. Työn tulokset tarjoavat hyvät edellytykset virtuaaliympäristön jatkokehitykselle.

-Demo lisäsi merkittävästi ymmärrystämme virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksista osana työn tekemisen uutta kulttuuria, kertoo Senaatti-kiinteistöjen Emilia Säkkinen.

Softability ja FCG kehittävät yhteistyössä AR- ja VR-sovelluksia laajasti eri toimialoille, erityisesti rakennetun ympäristön asiakkaille ja kohteisiin.

Tutustu asiantuntijoihimme