Hyvän elämän tekijät

Tuomme datan ja teknologian asiakkaan avuksi.

Havainnekuva virtapiireistä

Kun käytettävissä olevien resurssien määrä on niukka ja tehtäville ratkaisuille haetaan faktoihin perustuvaa selkänojaa, data ja teknologia tulevat avuksi.  

Meillä on asiantuntemusta kerätä dataa, rikastaa sitä, suodattaa siitä asiakkaan kannalta olennainen sisältö sekä ennen kaikkea tehdä sen pohjalta analyysia päätöksenteon tueksi. Datan keräämisen lisäksi hyödynnämme myös monipuolisesti tilastoanalyyseja ja vertailujärjestelmiä. Käytämme ja kehitämme niin laadullisia kuin määrällisiä menetelmiä, joiden avulla asiakkaamme voivat tehdä parempia päätöksiä.

Lue erilaisista menetelmistä ja työkaluista, joilla autamme asiakkaitamme päivittäin. 

Sote-alan ammattilainen käyttää tablettia työssään.

Olemme kehittäneet ja ottaneet menestyksekkäästi käyttöön mittareita ja menetelmiä, joilla varmistetaan muun muassa asiakkaan palvelun ja hoidon suunnittelu, henkilöstöresurssien ohjaus ja osaamisen kehittäminen sekä organisaation toiminnan suunnittelu. Näiden avulla sote-toimijat voivat rakentaa aidosti vaikuttavia palvelukokonaisuuksia. 

Muuttuvien rakenteiden ja niukkenevien resurssien keskellä teknologia ja digitaaliset ratkaisut tukevat johtamista. Olemme luoneet ohjelmistoja, joiden avulla voidaan rakentaa parempaa perehdyttämistä sekä hyödyntää henkilöstötietoa organisaation muutossuunnittelussa esimerkiksi sote-uudistuksen keskellä. 

Abstrakti kuva, joka kuvastaa maapalloa ja maailman suurimpia kaupunkeja

Yksi onnistuneen rakennushankkeen kulmakivistä on tänä päivänä tietomallien ja tietomallinnuksen hyödyntäminen. Rakennuksen tai rakenteen elinkaaren kannalta tärkeä tieto tallentuu ja projektien laatu paranee. Asiakkaamme kumppanina tuotamme asiantuntevat BIM- ja XR-palvelut ja olemme mukana varmistamassa sujuvat rakennushankkeet.