Näkemyksiä

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen

Ikääntyneiden asumisen laadukas suunnittelu kunnissa ja hyvinvointialueilla tuottaa parhaimmillaan lisääntynyttä hyvinvointia ja elinvoimaisia alueita. Toimijoiden väliseen yhteistyöhön panostaminen ja synergiaetujen etsiminen ovat tehokkaan toiminnan kulmakiviä.

Kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävät ja velvollisuudet

Kunnalla ja hyvinvointialueella on omat tehtävänsä asumiseen liittyen, mutta paljon myös yhteisiä tehtäviä. Kuntien asuntopolitiikalla on selkeä yhteys esimerkiksi ikääntyneiden sote-palvelujen tarpeeseen sekä palvelutuotannon kysymyksiin. Vastavuoroisesti sote-palvelujen tilanne vaikuttaa alueen elinvoiman kysymyksiin ja asukkaiden hyvinvointiin. 

Vuodesta 2022 lähtien hyvinvointialueen on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Näin sanelee laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 06/2022. Laissa säädetään kunnan ja hyvinvointialueen velvollisuudesta huolehtia ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta hyvinvointialueella. Lisäksi hyvinvointialueen on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua alueellaan.

Yhdyspintayhteistyön varmistaminen kuntien ja hyvinvointialueen välillä 

Hyvinvointialueuudistus on muuttanut asetelmaa ja rooleja ikääntyneiden asumisessa. Kokonaisuuden kannalta on tärkeää päästä aitoon yhteistyöhön, ja alueilla tulee tunnistaa uudistuksen tuomia muutoksia rooleihin ja vastuisiin. Lisäksi alueilla on tärkeää pohtia yhteistyön organisointia ja foorumeita sekä löytää synergiaetuja. 

Autamme kehittämään yhteistyötä sekä tunnistamaan asumisen tarpeita. Olemme Suomen laaja-alaisin kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden julkisyhteisöjen asiantuntijakumppani. Autamme kuntia ja hyvinvointialueita kirkastamaan eri toimijoiden rooleja, tunnistamaan asumistarpeita alueilla sekä linjaamaan yhteisiä tavoitteita. Tuemme myös alueita yhdyspintatyön organisoinnissa ikääntyneiden asumisessa.  

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää palveluistamme! 

Marika Koramo
Marika Koramo
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Pirjo Haukkapää-Haara
Pirjo Haukkapää-Haara
Johtava konsultti
Lähetä viesti
Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Ikäihmisten asumisen trendit, kustannustehokkaat palvelut ja suunnittelu

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa keskustellaan ikäihmisten asumisen trendeistä, tutkimustiedosta liittyen vaikuttavaan ja kustannustehokkaaseen palvelutuotantoon sekä seniorikohderyhmälle suunnittelun erikoiskysymyksistä.