Näkemyksiä

Myös Sote-palvelut vaikuttavat ympäristöönsä

Paljon keskustellut ilmasto- ja päästökysymykset ulottuvat myös sote-toimijoihin ja -palveluihin. Ympäristövaikutusten kartoitus ja niiden huomioiminen toiminnassa onkin nouseva näkökulma sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Perinteisesti rakenteita ja toimintaa on tarkasteltu asiakkaiden saaman palvelun, toiminnan organisoinnin, laadun sekä kustannus- ja prosessitehokkuuden kannalta. Kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi kiinteistöillä, hankinnoilla sekä asiakkaiden ja ammattilaisten liikkumisella on suoria vaikutuksia ympäristöön. Nämä pitää tuntea ja huomioida toiminnan johtamisessa. 

Sote-palveluiden ympäristö- ja ilmastovaikutukset

Sote-palvelujen tuotannolla on lukuisia vaikutuksia ympäristöön esimerkiksi asiakas-, potilas- ja tavaraliikenteen, jätevirtojen ja toiminnassa tarvittavien ravitsemuskeskusten kautta.

Sote-palveluiden ympäristövaikutusten ja hiilijalanjäljen tuntemisen ja johtamisen keskiössä on kestävä ja ympäristökuormaa vähentävä palvelutuotanto.

Tänä päivänä kestävän kehityksen asiantuntijuutta, ympäristötietoisuutta- ja käytäntöjä sekä indikaattoreiden käyttöä energiakulutuksen vähentämiseksi kehitetään myös sote-palveluissa. Alalle ulottuu myös ilmastojohtaminen, jolloin esimerkiksi suunnitelma ympäristösertifikaatin käyttöönotosta on osa johtamisjärjestelmää.  

Tukea ympäristövaikutusten tunnistamiseen ja ilmastojohtamisen kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Meiltä saat tukea ympäristövaikutusten tunnistamiseen. Me tunnemme sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja prosessit, ja olemme hiilineutraalin kiertotalouden, ympäristö- ja ilmastovaikutusten sekä hiilijalanjäljen laskennan asiantuntijoita. Näin takaamme menestykkään yhteistyön.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:  

  • Sote-toiminnan kartoitus ja kuvaaminen päästölähteiden tunnistamiseksi  
  • Toiminnan päästölähteiden kartoitus ja kuvaaminen 
  • Päästölähteiden tason arviointi  
  • Keskeisten päästölähteiden päästövähennyspotentiaalin selvittäminen  
  • Hiilijalanjäljen laskenta 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme – suunnitellaan yhdessä teille sopiva projekti. 

Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti