Näkemyksiä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 1970-luvulta tähän päivään

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivillä on jo 46-vuotinen historia. Ensimmäiset päivät pidettiin 1975 Siilinjärvellä. Tapahtuman nimi oli Sairaala ATK-päivät, sillä tietotekniikan käyttö rajautui tuolloin lähinnä sairaaloiden tukipalveluihin. 

80-luvulla tietotekniikan käyttö laajeni myös potilashallintoon ja terveyskeskuksiin. Sen myötä myös päivien nimi vaihtui Terveydenhuollon Atk-päiviksi. 

Sosiaalihuolto vakiinnuttaa asemansa päivien ohjelmassa

Sosiaalihuollon teemat tulivat ohjelmaan 2000-luvun alkupuolella. Lainsäädäntöä ja rekisterinpitokäytäntöjä pyrittiin uudistamaan, jotta olisi mahdollista tukea entistä paremmin myös sosiaali- ja terveydenhuollon keskinäistä tiedonvaihtoa ja palvella kansalaisia kokonaisvaltaisesti. Ajan hengessä myös ohjelmaprofiilia laajennettiin. 

Sosiaalihuolto on huomioitu päivien nimessä vuodesta 2017 alkaen. Vanhahtavalta kuulostava termi ATK on kuitenkin haluttu säilyttää, sillä tavoitehan ei ole pelkästään tietotekniikan (ICT) kehittämisessä, vaan sen hyödyntämisessä ja toiminnan tehostamisessa automatisaation avulla.

Päivien ohjelmasta on nähtävissä tietojenkäsittelyn murros sosiaali- ja terveydenhuollossa

Koska tapahtuma on  järjestetty eri puolilla Suomea, ohjelmassa on ollut paikallisuutta maan eri puolilta. Ensimmäisille päiville 1975 osallistui 37 alan ammattilaista. Vuosien myötä suosio ja osallistujamäärä ovat kasvaneet: yli tuhat terveydenhuollon, sosiaalihuollon, hallinnon ja tietojenkäsittelyn asiantuntijaa eri ammattiryhmistä osallistuu päiville. Tapahtuma tarjoaakin erinomaiset mahdollisuudet tavata kollegoita ja verkostoitua. 

Tapahtumassa on myös laaja ja monipuolinen näyttely uusimmista kansallisista ja kansainvälistä tuotteista.

Päivien järjestelystä vastasi alkuvuosina Sairaalaliitto, joka 1993 fuusioitiin Kuntaliittoon. Alkuun järjestimme päivät omin voimin. Kun tapahtuman koko kasvoi, se edellytti myös koulutusammattilaisten tukea. Vuodesta 2015 alkaen käytännön järjestelyistä on vastannut FCG Koulutus huippuosaamisellaan, ja päivät ovatkin vakiinnuttaneet asemansa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kalentereissa!

Historian alkuvuosilta on säilynyt vain vähän tietoa ja otamme sitä ilomielin vastaan. Tämän vuoden ohjelma löytyy FCG:n Koulutuskalenterista. Aiempien vuosien esitykset ovat puolestaan osoitteessa www.atk-paivat.fi.