Näkemyksiä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 1970-luvulta tähän päivään

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivillä on jo 46-vuotinen historia. Ensimmäiset päivät pidettiin 1975 Siilinjärvellä. Tapahtuman nimi oli Sairaala ATK-päivät, sillä tietotekniikan käyttö rajautui tuolloin lähinnä sairaaloiden tukipalveluihin. 

80-luvulla tietotekniikan käyttö laajeni myös potilashallintoon ja terveyskeskuksiin. Sen myötä myös päivien nimi vaihtui Terveydenhuollon Atk-päiviksi. 

Sosiaalihuolto vakiinnuttaa asemansa päivien ohjelmassa

Sosiaalihuollon teemat tulivat ohjelmaan 2000-luvun alkupuolella. Lainsäädäntöä ja rekisterinpitokäytäntöjä pyrittiin uudistamaan, jotta olisi mahdollista tukea entistä paremmin myös sosiaali- ja terveydenhuollon keskinäistä tiedonvaihtoa ja palvella kansalaisia kokonaisvaltaisesti. Ajan hengessä myös ohjelmaprofiilia laajennettiin. 

Sosiaalihuolto on huomioitu päivien nimessä vuodesta 2017 alkaen. Vanhahtavalta kuulostava termi ATK on kuitenkin haluttu säilyttää, sillä tavoitehan ei ole pelkästään tietotekniikan (ICT) kehittämisessä, vaan sen hyödyntämisessä ja toiminnan tehostamisessa automatisaation avulla.

Päivät on aina järjestetty eri puolilla Suomea – tänä vuonna Turussa

Koska tapahtuma on  järjestetty eri puolilla Suomea, ohjelmassa on ollut paikallisuutta maan eri puolilta. Tänä vuonna olemme laatineet monipuolisen ohjelman yhdessä Varsinais-Suomen, Vaasan, Satakunnan sairaanhoitopiirien ja Turun kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

Tämän vuoden ohjelmaa hallitsevat niin rakenteelliset, tekniset kuin toiminnallisetkin uudistukset. Tietojärjestelmiä nykyaikaistetaan. Keinoäly, robotiikka ja automatisoitu päätöksenteko yleistyvät. Uudistuva lainsäädäntö antaa kansalaisille entistä paremmat edellytykset osallistua omaan hoitoonsa ja tuottaa hyvinvointitietoa ammattilaisten käyttöön. 

Verkostoituvat toimintamallit tuovat luonnollisesti myös haasteita mm. tietosuojaan ja tietoturvaan. Integroituvat järjestelmät puolestaan luovat hyvät edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonvaihdolle, kunhan vain rekisterinpito ja uudet raportointitavat saadaan kuntoon.

Päivien ohjelmasta on nähtävissä tietojenkäsittelyn murros sosiaali- ja terveydenhuollossa

Ensimmäisille päiville 1975 osallistui 37 alan ammattilaista. Vuosien myötä suosio ja osallistujamäärä ovat kasvaneet: yli tuhat terveydenhuollon, sosiaalihuollon, hallinnon ja tietojenkäsittelyn asiantuntijaa eri ammattiryhmistä osallistuu päiville. Tapahtuma tarjoaakin erinomaiset mahdollisuudet tavata kollegoita ja verkostoitua. 

Tapahtumassa on myös laaja ja monipuolinen näyttely uusimmista kansallisista ja kansainvälistä tuotteista. Tänäkin vuonna näyttelypaikan on varannut jo 120 alan yritystä.

Päivien järjestelystä vastasi alkuvuosina Sairaalaliitto, joka 1993 fuusioitiin Kuntaliittoon. Alkuun järjestimme päivät omin voimin. Kun tapahtuman koko kasvoi, se edellytti myös koulutusammattilaisten tukea. Vuodesta 2015 alkaen käytännön järjestelyistä on vastannut FCG Koulutus huippuosaamisellaan, ja päivät ovatkin vakiinnuttaneet asemansa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kalentereissa!

Historian alkuvuosilta on säilynyt vain vähän tietoa ja otamme sitä ilomielin vastaan. Tämän vuoden ohjelma löytyy osoitteesta www.atkpaivat.fi. Aiempien vuosien esitykset ovat puolestaan osoitteessa www.atk-paivat.fi.

Nähdään kesän kynnyksellä Turussa!

Kauko Hartikainen
erityisasiantuntija, Kuntaliitto

PS. 
FCG:n koulutuskoordinaattori Jenna Luotonen jakaa nyt Kaukon kanssa järjestelyvastuun ja kirjoittaa omista kokemuksistaan myöhemmin.