OMA 2- verkostohanke 2024-2026

Strateginen kumppanuus ja omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa

Ammatillisella koulutuksella suuri merkitys kuntien tulevaisuudelle 

Kunnat ja kuntataustaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät (kunnat, kuntayhtymät ja kuntaomisteiset osakeyhtiöt) ovat merkittäviä paikallisia toimijoita. Lisäksi järjestäjäverkkoa ja kuntien kumppanuutta täydentää runsaslukuinen pienten yksityisten ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja ammatillisten erityisoppilaitosten verkosto.  

Työelämän tarpeita vastaava ammatillinen koulutus on keskeinen yritysten kasvua ja julkisorganisaatioiden toimintakykyä mahdollistava tekijä. Sen merkitys tulee työikäisen väestön määrän vähenemisen myötä entisestään korostumaan. Ammatillisen koulutuksella on keskeinen rooli osana TE24-uudistusta. Kuntien rahoitusvastuu työttömyysetuuksista kasvaa uudistuksen myötä, mikä vahvistaa työelämän tarpeiden mukaan kohdentuvan koulutuksen vaikutusta kuntatalouteen. Uudistuksen myötä kuntien maksuosuus työttömyysetuudesta kasvaa. 

Toimintaympäristön muutoksessa työikäisen väestön määrä vähenee ja työvoiman saatavuus ohjaa yritysten investointipäätöksiä. Ammatillisen koulutuksen rooli tai valmius toimia työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisäämisessä ja paikallisen pitovoiman synnyttämisessä on keskiössä. 

OMA 2 -verkostohanke tähtää elinvoiman vahvistamiseen 

OMA 2 -hanke tukee alueellista elinvoimatavoitteiden saavuttamista sekä omistajakuntien ja koulutusten järjestäjien yhteistyötä sen edistämisessä. Uudenlaista strategista kumppanuutta rakentamalla ja omistajaohjausta terävöittämällä pystytään vahvistamaan alueen elinvoimaa ja hyödyntämään tehokkaammin ammatillista koulutusta työvoiman saatavuuden helpottamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi.  

Verkostohanke järjestetään vuosina 2024–2026 ja siihen osallistuvat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, omistajakunnat sekä käynnistyvien työllisyysalueen edustajat. Sisällöistä vastaavat Kuntaliiton, FCG:n ja yhteistyökumppaneiden kokeneet asiantuntijat. 

Strategisen kumppanuuden ja omistajaohjauksen kehittäminen 

 • Konsernin kokonaisedun määrittäminen ja edistäminen 
 • Konsernirakenteen uudelleenmuotoilu ja yhteensovittaminen 
 • Omistajakuntien ja koulutuksen järjestäjien konsernistrategiat ja omistajapolitiikan linjaukset 
 • Omaisuuserät ja omistajan arvon kasvattaminen 
 • Tukipalvelut ja in-house-yksiköt 
 • Hallitusten jäsenten osaamisen kriteerit ja osaamisen jatkuva kehittäminen 
 • Koulutuksen järjestäjän ja omistajakuntien strategisen kumppanuuden ulottuvuudet, mm.:
  • Sivistys, korkeakouluyhteistyö ja oppilashuolto 
  • Hyvinvointi, osallisuus ja maahanmuuttajapalvelut 
  • Työllisyyttä tukevat palvelut 
  • Aluekehitys ja yritysten osaava henkilöstö 
  • Jäsenkuntien osaava henkilöstö 
  • Tila- ja kiinteistökehitys: yhteiskäyttö ja tulevaisuuden rakentaminen 

Verkosto käynnistyy vuoden 2024 alusta

Lataa alta OMA2 -esittelymateriaali ja FCG:n webinaaritallenne, jonka aiheena on strateginen kumppanuus ja omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa sekä OMA 2 -verkostohanke.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja ilmoittaudu mukaan!

Kysy lisää OMA2 - verkostohankkeesta tai ilmoittaudu mukaan!

Kysy lisää OMA2 – verkostohankkeesta tai ilmoittaudu mukaan!

Timo Nousiainen
Timo Nousiainen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Terhi Päivärinta
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti