Sote-alan ammattilainen käyttää tablettia työssään.
Uratarina

Anne Puumalainen, erityisasiantuntija, sote ja hyvinvointi

Olen Anne Puumalainen ja toimin sosiaali- ja terveydenhuollon erityisasiantuntijana ja tiimiesimiehenä FCG:n Sote ja Hyvinvointi -liiketoiminta-alueella. Tiimimme päätuotteita ovat erilaiset asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmät. Luokittelujärjestelmillä jalostetaan palvelutuotannossa tilastoitua tietoa käytettäväksi palveluiden suunnittelussa, tuotteistuksessa, organisoinnissa ja johtamisen tukena.

Olen tullut FCG:lle töihin yrityskaupan myötä alkuvuodesta 2016. Koska kaupassa ostettiin myös edellisen työnantajani liiketoiminta, aluksi jatkoin samojen tuotteiden ja asiakkaiden parissa. Ajan myötä työni on muuttunut ja laajentunut, minkä olen ottanut ilolla vastaan. Olen helposti uusista asioista innostuva, joten työntehtävien ja roolien muuttuminen ovat minulle myönteisiä asioita työelämässä.

Minulla on osaava huipputiimi, jonka esimiehenä on innostavaa toimia. Tiimissäni on sosiaali- ja terveysalan, tiedon analysoinnin ja raportoinnin sekä kustannuslaskennan asiantuntijoita. Teemme luokittelutuotteisiimme liittyvän työn lisäksi paljon selvityksiä ja konsultointia. Saamme olla monella tavalla mukana sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä nykyisessä kiihtyvässä muutosvaiheessa.

Sotehistoriani

Minulla on pitkä historia terveydenhuollossa, sekä kliinisessä työssä sairaanhoitajana, että erityisesti hoitotyön johtamisessa. Hoitotyön kliininen kokemus on pääosin lastenklinikan teho-osastolta ja dialyysihoitajan työstä. Toimin neurologian klinikalla aivohalvausyksikön osastonhoitajana sekä sisätautien ja psykiatrian toimialoilla ylihoitajana. Pyydettynä siirryin 2000-luvun alussa pieneen perusterveydenhuollon potilasluokittelua kehittävään yksityiseen yritykseen. Työssäni tein paljon yhteistyötä terveyskeskusten kanssa. Yrityksellä ei ollut toimistotiloja, joten opin etätyöskentelyn jo ennen FCG:lle tuloani.

Koko työurani ajan minua on kiinnostanut kehittämistyö ja onnekseni olen saanutkin olla monessa kehittämisprojektissa mukana. Nykyisessä työssäni korostuvat sosiaali- ja terveydenhuollon talouteen ja kustannusten laskentaan liittyvät kysymykset sekä palvelujen tuottavuus ja vaikuttavuus.
 

Monipuolinen työura ja pitkä kokemus erilaissa tehtävissä antavat hyvän pohjan ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käytännön työtä ja sen johtamisen haasteita.


Minulla on työn alla väitöskirja Helsingin Yliopiston terveyden tutkimuksen tutkijakoulussa. Olen tehnyt sitä jo kauan ja toivottavasti se alkaa olla loppusuoralla. Olin viime vuoden opintovapaalla edistääkseni tutkimustani, ja olen kiitollinen FCG:lle tästä mahdollisuudesta. Tutkimuksen menetelmien ja tieteellisen ajattelun kehittyminen tutkimuksen teon myötä on ollut kiinnostavaa. Pystyn hyödyntämään oppimiani taitoja myös työssäni. Lisäksi tutkimukseni, joka on terveystaloustieteen alalta ja käsittelee hoidon kustannuksia ja vaikuttavuutta, istuu sisältönsä puolesta hyvin nykyiseen työhöni. Nämä asiat ovat tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollossa aivan keskeisiä, jos haluamme hyvän ja toimivan palvelujärjestelmän.

Työn iloa

Arvostan avointa, ihmiseen luottavaa ja innostunutta työyhteisöä, ja sellainen minulla FCG:llä on. Kollegat tekevät työtä paitsi asiakkaidemme myös toistensa auttamiseksi. Se on vahvuus, jota työyhteisössä kannattaa tavoitella. Pyrin myös omassa esimiestyössäni näihin ominaisuuksiin ja samanlaista johtamista toivon omilta esimiehiltäni. Työn ilo on tärkeää paitsi hyvinvoinnin myös työn tuloksellisuuden kannalta. Sellaista koen usein omassa työssäni. Olen myös iloinen työnantajani pyrkimyksestä ympäristön kannalta kestäviin toimintatapoihin, sillä ympäristöasiat ja luonto ovat minulle tärkeitä.

Työviikko ja vapaa-aika

Teen työtäni joko kotoa käsin etätyönä tai Helsingin toimistolla. Kotona työskentely säästää aikaa ja ympäristöä, koska matkustaminen jää pois. Toimistolla on kuitenkin mukavaa työskennellä yhdessä kollegoiden kanssa. Käyn myös asiakkaiden luona ja se onkin aina antoisaa digityön ohella. Tiimini jäsenet asuvat ympäri Suomen ja pidämme yhteyttä pääosin Teamsilla. Se sujuu hyvin, mutta on todella mukavaa aika ajoin nähdä kasvokkain ja järjestää yhteistä aikaa samassa paikassa. Vapaa-ajalla palaudun metsissä, veden äärellä sekä kuntosalilla. Eikä pidä unohtaa kuorolaulua, joka tutkitusti pidentää myös ikää.

Anne Puumalainen
Anne Puumalainen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti