Sote-alan henkilöstöä kokoontuneena ryhmäksi
Uratarina

Auli Karttunen, erityisasiantuntija, sote ja hyvinvointi

Olen Auli Karttunen ja toimin FCG:llä erityisasiantuntijana ja FIM®-järjestelmän projektipäällikkönä Sote ja hyvinvointi -liiketoiminta-alueella. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri (TtM) ja fysioterapeutti.

Suoritin osan Jyväskylän yliopiston maisteriopinnoistani Belgiassa, mikä avarsi kaikella tapaa maailmankuvaani. Opintojen lisäksi olin mukana väitöskirjatyöskentelyssä, jonka myötä sain kokemusta kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä ja tieteellisestä julkaisutyöstä. ”Ik ben zeer gelukkig”, että sain elää senkin vaiheen. Kotimaista tieteellistä tutkimustyökokemusta on sittemmin kertynyt useiden vuosien ja julkaisuiden verran.

Vahva kliininen ja hallinnollinen sotetausta

Ennen FCG:lle tuloani työskentelin yli 20 vuotta kuntoutustyössä yksityisissä ja julkisissa sairaaloissa sekä terveyskeskuksissa. Työni oli kliinistä fysioterapeutin työtä ja hallinnollista työtä.

Olen erikoistunut neurologiseen fysioterapiaan, mutta kaikki asiakas-/potilasryhmät ovat tulleet vuosien aikana tutuiksi. Se ja työskentely eri toimipisteissä antavatkin hyvän pohjan ymmärtää mistä, mitä ja miten eri sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa puhutaan ja toimitaan ja mitä haasteita niissä saattaa olla.

Työkokemukseni ja halu siirtyä asiantuntijatyöhön ohjasivat minua hakeutumaan yliopiston tutkintokoulutukseen ja sittemmin töihin asiantuntijaorganisaatioon.

Urani alkoi FCG:llä vuonna 2014 vauhdikkaasti. Sain ensimmäisiksi työtehtävikseni tieteellisen työn raportoinnin ja FIM®-järjestelmän koulutuksia. Siitä työtehtäväni ovat hiljalleen laajentuneet.

FCG:n projektipäällikkökoulutus urakehityksen tukena

Urani alkoi FCG:llä vuonna 2014 vauhdikkaasti. Sain ensimmäisiksi työtehtävikseni tieteellisen työn raportoinnin ja FIM®-järjestelmän koulutuksia. Siitä hiljalleen työtehtäväni ovat laajentuneet. Siirryin FIM®-järjestelmän projektipäälliköksi ja toimin sen lisäksi erilaisissa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijahankkeissa vaihdellen projektipäällikön ja asiantuntijan rooleissa.

FIM®-järjestelmän avulla saadaan näkyviin asiakkaan toimintakyky ja avuntarve ja niissä tapahtuvat muutokset. FIM®-järjestelmän projektipäällikkötyö sisältää lisenssityötä, käyttökoulutuksien pitämistä, asiakastukityötä ja projektin hallinnointityötä. Olen lähes päivittäin yhteydessä asiakkaisiimme kuulostellen heidän tarpeitaan.

Varmuutta projektipäällikkyyden hoitamiseen sain FCG:n tarjoamasta projektipäällikkökoulutuksesta, joka tuki osaltaan urakehitystäni. Koulutuksen huipennuksena sain osallistua projektipäällikkösertifikaattikokeeseen. Siitä muistona minulla on Projektiyhdistys ry:n myöntämä IPMA sertifikaatti.

Tutkimus- ja selvityshankkeita asiakkaille

Suunnittelen ja toteutan työssäni myös erilaisia sote-tutkimus- ja selvityshankkeita asiakkaillemme. Hankkeissa olen esimerkiksi kerännyt ja analysoinut laadullisia ja määrällisiä aineistoja, kuvannut hoitoprosesseja ja sujuvan yhteistyön esteitä, valinnanvapauden vaikutuksia, kuntouttavaa hoitotyötä, vammaispalvelujen toimintaa ja tuottanut muutosehdotuksia. Työ asiakasrajapinnassa on palkitsevaa.

Työpäivieni ja -viikkojeni sisällöt ovat vaihtelevia ja se tuokin mielenkiintoa työhöni. Lisäksi etätyö, johon minulla on ollut mahdollisuus työsuhteen alusta alkaen, on lisännyt työviihtyvyyttäni.

Auli Karttunen
Auli Karttunen
Erityisasiantuntija
Lähetä viesti