Uratarina

Tutustu FCG:läiseen! Emmi Savola, Asiantuntija, Sote ja hyvinvointi

Olen Emmi Savola ja toimin asiantuntijana FCG:n Sote ja Hyvinvointi -tiimissä. Työtehtäväni liittyvät pääasiassa RAFAELA®- ja TUVA-järjestelmiin sekä mittareihin. Kahden vuoden FCG-urani aikana minulle on annettu jatkuva mahdollisuus laajentaa ja kehittää osaamistani. Työtehtäväni ovat myös muovautuneet matkan varrella ja näin tapahtuu varmasti jatkossakin!

FCG:lle tulin niin, että olin juuri jäänyt opintovapaalle aikaisemmasta sairaanhoitajan työstäni ajatuksenani viimeistellä YAMK-opintoni, kun minulle vinkattiin avoinna olevasta asiantuntijan paikasta Sote ja Hyvinvointi -tiimissä. FCG oli minulle entuudestaan tuttu sairaalamaailmasta ja olin muutamaa kuukautta aiemmin ollut yhteydessä FCG:n sote-asiantuntijoihin opinnäytetyöyhteistyön merkeissä. Avoinna oleva työpaikka tuntui välittömästi unelmien mahdollisuudelta, ja hakuprosessin jälkeen sain mieluisan puhelun valinnastani. Heti ensimmäisestä päivästä lähtien minut on otettu vastaan lämpimästi ja kunnioittavasti ja olen saanut rohkeasti tuoda oman persoonani ja osaamiseni mukaan työtiimiin.

Pidän avointa ja hyvää työilmapiiriä työn pitovoiman kannalta tärkeänä. Pyrin omalta osaltani vaikuttamaan asiaan järjestämällä yhteistä tapaamisia työkavereiden kanssa ja haluan olla omalta osaltani luomassa iloista ilmapiiriä.

Suurin osa työajastani kuluu RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän sekä TUVA®-toimintakykymittarin parissa. Työssäni vastaan niihin liittyvien koulutusten ja laadunvarmistuksen järjestämisestä sekä mittareiden hallinnosta ja ylläpidosta yhdessä projektipäälliköiden ja tuoteomistajien kanssa. Monipuolinen ja vaihteleva työ pitää hyvin otteessaan. Työssäni korostuu vahva yhteistyö asiakkaidemme kanssa sekä päivittäisten asioiden hoitamisessa että pitkäjänteisissä järjestelmien ylläpito- ja koulutusasioissa.

FCG:llä saan olla oma itseni ja tehdä työtä omat vahvuuteni huomioon ottaen. Olen pystynyt haastamaan itseäni ja osaamistani turvallisessa ja sallivassa ilmapiirissä. Tämä on ollut omiaan kasvattamaan myös ammatillista itsetuntoani.

Omassa työssäni parasta on tiivis ja kantava työyhteisö, jossa tehdään työtä toinen toisiaan tukien ja ylös nostaen. Nautin erityisesti ihmisten kanssa työskentelystä, joten yksi parhaita puolia työssäni on kohtaamiset kollegoiden ja asiakkaiden kanssa.

Pidän avointa ja hyvää työilmapiiriä työn pitovoiman kannalta tärkeänä. Pyrin omalta osaltani vaikuttamaan asiaan järjestämällä yhteistä tapaamisia työkavereiden kanssa ja haluan olla omalta osaltani luomassa iloista ilmapiiriä. Kollegan muistaminen on työarjen pieniä tekoja kuten kuulumisten kysymistä, hymyjä, halauksia ja spontaaneja kehuja. Koen, että pienilläkin muistamisilla ja kehuilla on suuri vaikutus.

Mitä missiomme Hyvän elämän tekijät sinulle merkitsee?  

”Hyvän elämän tekijät” merkitsee minulle mahdollisuutta tehdä yhdessä tiimin kanssa merkityksellistä ja aidosti vaikuttavaa työtä sosiaali- ja terveyspalveluiden parissa. Työn merkityksellisyyden kokemukset ovat sote-alalla aina vahvasti läsnä, mutta olen FCG:llä työskennellessäni olen saanut toisenlaisen mahdollisuuden vaikuttaa ja auttaa. Parhaimmillaan saan olla mukana luomassa parempaa ja kestävämpää sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhdessä asiakkaidemme kanssa. ”Hyvän elämän tekijät” tarkoittaa minulle myös työyhteisön ja organisaation yhteisiä arvoja, jotka pohjatutuvat yhteisen hyvän tavoitteluun, toistemme ylös nostamiseen sekä sallivaan kulttuuriin, mihin mahdumme kaikki erilaisine vahvuuksinemme.