Sote-alan henkilöstöä kokoontuneena ryhmäksi
Uratarina

Vilma Viitasaari, sote-asiantuntija, sote ja hyvinvointi

Olen Vilma Viitasaari ja toimin FCG:llä asiantuntijana Sote ja hyvinvointi -tiimissä. Aloitin tiimissä korkeakouluharjoittelijana elokuussa 2021, jolloin suoritin myös sosiaalityön opintojeni viimeisen harjoittelun.

Harjoitteluni oli mielenkiintoista ja antoisaa aikaa. Sen aikana pääsin tutustumaan erilaisiin vaikuttavuuden arviointimenetelmiin, toimintakykymittareihin, ja asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmiin. Harjoitteluun hakeminen oli myös erittäin hyvä päätös, sillä se tarjosi minulle mahdollisuuden siirtyä FCG:lle asiantuntijatehtäviin ja työskentelemään nk. ARVOA-menetelmän parissa. 

ARVOA auttaa arvioimaan lastensuojelun vaikuttavuutta ja laatua

ARVOA on menetelmä, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa perhepalveluiden ja lastensuojelun laadusta ja vaikuttavuudesta. Harjoitteluni aikana pääsin syventymään tähän menetelmään, jonka käytöstä minulla oli jo aikaisempaa kokemusta käytännön lastensuojelutyöstä. Työskentelin Helsingin kaupungilla lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa vuonna 2019, jolloin olin mukana pilotoimassa menetelmää sosiaalityöntekijän roolissa. Oli hienoa, että pääsin harjoitteluni aikana yhdistämään kentältä saatua kokemusta asiantuntijatyöhön.

On tärkeää, että meillä on käytössämme dataa lastensuojelun ja perhepalveluiden vaikuttavuudesta. Näin voimme perustella palveluiden tärkeyttä ja toimivuutta niin päättäjille kuin laajemmin yhteiskunnassamme.  

Koska lastensuojelua ei voi suoraan perustella taloudellisilla voitoilla, tulee sen olemassaoloa ja tärkeyttä perustella vaikuttavuudella. Käytännössä tämä tarkoittaa lastensuojelun asiakkaiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääntymistä. ARVOA on myös tehokas menetelmä lapsen ja perheen osallisuuden vahvistamiseen, sillä sen avulla myös lapsen ääni saadaan paremmin kuuluviin.