Näkemyksiä

Hyvinvointialueilla on mahdollista saavuttaa kestävyystyön hyötyjä

Tarkastelimme edellisessä näkemystekstissä, miksi hyvinvointialueiden on kannattavaa ryhtyä sovittamaan toimintaansa ekologisen kestävyyden raameihin. Tässä tekstissä pureudumme mahdollisuuksiin, joita ilmastotyö tarjoaa hyvinvointialueille.

Hyvin pitkään ilmastotoimenpiteisiin suhtauduttiin varauksella, sillä niitä pidettiin  liian kalliina ja kannattamattomina. Nyt diskurssi on monella alalla tehnyt täyskäännöksen ja vihreän siirtymän taloudelliset mahdollisuudet tunnistetaan laajalti. Voivatko myös hyvinvointialueet hyötyä ilmastotyön mahdollisuuksista?

Toiminnan muutoksilla ekologisia ja taloudellisia etuja

Puhuttaessa päästöjen vähentämisestä ei voida sivuuttaa energiankäyttöä. Hyvinvointialueiden toimitilat ovat kriittisiä kohteita, joiden sähkön saanti on varmistettava kaikkina vuorokauden aikoina. Samaan aikaan toimitiloihin pätee kuitenkin samat lainalaisuudet kuin mihin tahansa rakennukseen; parantamalla energiatehokkuutta ja hyödyntämällä älykkäitä energiaratkaisuja voidaan vähentää kulutusta, mikä taas näkyy pienentyneenä laskuna. Uusiutuvan energian, kuten aurinkosähkön, tuotanto taas vähentää hyvinvointialueiden riippuvuutta heilahtelevista energiamarkkinoista ja vahvistaa energiaomavaraisuutta.

Toimitilojen lisäksi hyvinvointialueiden kuljetusratkaisuja voidaan tarkastella synergiaetujen näkökulmasta. Organisoimalla kuljetuspalvelut kestävyyden ehdoin voidaan saavuttaa nykyistä kustannustehokkaampia ratkaisuja. Myös etä- ja digipalvelut, jotka nähdään yhtenä ratkaisuna hyvinvointialueiden raha- ja henkilöstöpulaan, keventävät hyvinvointialueiden päästötaakkaa. Henkilöautolla toteutetun käynnin, oli se sitten potilaan käynti terveyspalveluiden toimipisteessä tai ammattilaisen käynti potilaan kotona, korvaaminen etäpalvelulla säästää ajan ja rahan lisäksi myös ilmastoa.

Ilmasto- ja terveyshyödyt kulkevat käsi kädessä

Ilmastonäkökulman huomioiminen tukee paitsi hyvinvointialueiden taloudellista kestävyyttä, myös niiden ydintehtävää, eli väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Kannustamalla ilmaston kannalta kestäviin elämäntapoihin voidaan ennaltaehkäistä monia kansansairauksia.

Lukuisat tutkimukset yhdistävät esimerkiksi ilmastoystävällisen kasvisruokavalion alhaiseen verenpaineeseen ja kolesteroliarvoihin sekä matalaan riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen ja moniin syöpiin. Samoin kestävät liikkumisen muodot, kuten kävely, pyöräily ja julkinen liikenne, lisää arkiliikuntaa ja tukee yhden suurimman terveysriskimme, liikkumattomuuden, vastaista työtä.

Hyvinvointialueiden ilmastotyössä ei siis ole kyse ainoastaan päästöjen vähentämisestä, vaan vaikuttavasta kokonaisvaltaisen kestävyyden edistämisestä, mikä voi parhaimmillaan tarjota ratkaisuja taloudellisiin haasteisiin sekä hyvinvointia vahvistamalla vähentää terveyspalveluiden kysyntää.

Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti