Näkemyksiä

Johtamisjärjestelmät, organisaatiot ja rakenteet – kehittämisen tärkeys

Organisaatiorakenteilla määritellään johtamisen valta- ja vastuusuhteita sekä keskinäistä työnjakoa ja toiminnan järjestämistä. Toimivalla johtamisjärjestelmällä edistetään hyvää hallintoa, yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja ehkäistään vastuiden katvealueiden sekä ristiriitojen syntymistä. 

Kunnan johtamisjärjestelmän ja rakenteiden kehittäminen

Selkeät johtamisen ja organisaation rakenteet tuovat tehokkuutta ja mahdollistavat vaikuttavan johtamisen. Kuntarakenteiden uudistaminen edellyttää voimavarojen ja mahdollisuuksien realistista selvittämistä ja vahvaa muutosprosessin hallintaa.

Organisaatiorakenteiden selvityksiä ja arviointia suunnitellessa kannattaa harkita ainakin näitä toimenpiteitä:

  • Nykytila-analyysit ja selvitykset osana organisaation johtamisjärjestelmän kehittämistä tai kuntarakenneselvitystä 
  • Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen 
  • Kuntajakoselvitykset
  • Kuntaliitossopimuksen työstäminen 
  • Kuntaliitosten monitahoinen arviointi 
  • Rakennemuutosten reaaliaikainen arviointi 

Kuntarakenteiden ja johtamisjärjestelmän uudistaminen on vaativa prosessi, jossa onnistuminen vaatii pitkäjänteistä otetta ja toimiviksi todettuja toimintamalleja. Analyyttinen ja näkemyksellinen kumppani voi auttaa prosessissa eteenpäin. 

Meillä on vuosikymmenien kokemus useiden kymmenien organisaatioiden johtamisjärjestelmien tai rakenteen kehittämistyöstä. Haluaisitko kuulla lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme!