Johtamisjärjestelmät, organisaatiot ja rakenteet

Johtamisjärjestelmät, organisaatiot ja rakenteet

Organisaatiorakenteilla määritellään johtamisen valta- ja vastuusuhteita sekä keskinäistä työnjakoa ja toiminnan järjestämistä. Toimivalla johtamisjärjestelmällä edistetään hyvää hallintoa, yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja ehkäistään vastuiden katvealueiden sekä ristiriitojen syntymistä. 

Tukea kunnan johtamisjärjestelmän ja rakenteiden kehittämiseen

Meillä on monipuolinen kokemus kuntien johtamisjärjestelmistä ja niiden muutoksiin liittyvistä trendeistä. Selkeät johtamisen ja organisaation rakenteet tuovat tehokkuutta ja mahdollistavat vaikuttavan johtamisen. Asiantuntijamme konsultoivat kuntien johtamisjärjestelmien ja organisaatioiden arvioinnissa ja uudelleen organisoinnissa.  

Monipuolisella osaajajoukollamme on laaja käytännön tuntemus erilaisista kaupunkien johtamisjärjestelmän ja organisaation ratkaisuista. 

Tuemme myös kuntarakenteen kehittämisessä ja uudelleen organisoinnissa. Kuntarakenteiden uudistaminen edellyttää voimavarojen ja mahdollisuuksien realistista selvittämistä ja vahvaa muutosprosessin hallintaa. Analyyttinen ja näkemyksellinen kumppani voi auttaa prosessissa eteenpäin. 

Meiltä saat seuraavat organisaatiorakenteiden selvitykset ja arvioinnit: 

  • Nykytila-analyysit ja selvitykset osana organisaation johtamisjärjestelmän kehittämistä tai kuntarakenneselvitystä 
  • Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen 
  • Kuntajakoselvitykset ja näihin liittyvä prosessituki 
  • Kuntaliitossopimuksen työstäminen 
  • Kuntaliitosten monitahoinen arviointi 
  • Rakennemuutosten reaaliaikainen arviointi 

Maan kokeneimmat asiantuntijat apunasi 

Kuntarakenteiden ja johtamisjärjestelmän uudistaminen on vaativa prosessi, jossa onnistuminen vaatii pitkäjänteistä otetta ja toimiviksi todettuja toimintamalleja. FCG:llä on asiantuntijatiimi, joka on osallistunut vuosikymmenien aikana useiden kymmenien organisaatioiden johtamisjärjestelmän tai rakenteen kehittämistyöhön. 

Haluaisitko kuulla lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme!