Kuntamarkkinat 2024

18.9.-19.9.2024 Kuntatalo

Kuntamarkkinat ovat tarjonneet tuoreita näkökulmia ja uusia ideoita jo useiden vuosien ajan. Meillä on ollut ilo olla tapaamassa teitä Kuntamarkkinoilla alusta asti. Toivomme tämän jatkuvan myös tämä vuonna!

Messuosasto

Tule vaihtamaan ajatuksia asiantuntijoidemme kanssa FCG:n osastolle 0H2!

FCG Lounge

Tule tapaamaan asiantuntijoitamme tai vain hengähtämään hetkeksi FCG Loungeen tilaan C1.1

FCG:n tietoiskut

Järjestämme tänä vuonna ennätysmäärän tietoiskuja! Alta löydät molempien päivien ohjelmat. Painamalla otsikkoa näet tietoiskun kuvauksen sekä puhujat. Huomaa, että osa tietoiskuista järjestetään molempina päivinä. Tietoiskut kestävät 20 minuuttia.

Tule kuuntelemaan tietoiskujamme tilaa C1.1 ensimmäiseen kerrokseen.

Keskiviikon tietoiskut
klo 9.30 Ohje vahinkotilanteiden käsittelyyn vesihuoltolaitoksessa

Tule kuulemaan erilaisten vahinkotilanteiden käsittelystä vesihuoltolaitoksessa. Tärkeää on ymmärtää oikeat toimintatavat ja prosessit, joita noudattamalla vahingot voidaan minimoida ja ratkaista tehokkaasti. Lisäksi käymme läpi esimerkkitapauksia, jotka havainnollistavat ohjeiden soveltamista todellisissa tilanteissa.

klo 10.00 MDI:n vuoden 2024 väestöennuste – maahanmuutto Suomen tulevaisuuden määrittäjänä

MDI on päivittänyt kansallisen väestöennusteen uusimmilla toteumatiedoilla. Tämän vuoden päivitetyssä väestöennusteessa MDI on halunnut pureutua etenkin maahanmuuton rooliin tulevassa väestönkehityksessä. Suomeen on kohdistunut ennätysmäärä maahanmuuttoa jo kolme vuotta peräkkäin – tämä muuttaa koko maan, mutta etenkin kuntien väestönkehityksen kuvaa. Samalla kuitenkin maan sisällä maahanmuuttajataustaisten muuttoliike uudelleen jakaa maahanmuuton vaikutuksia, minkä lisäksi tulevassa maahanmuuton tasossa on vielä suuria epävarmuustekijöitä, joita päivitetty ennuste tutkii tarkemmin.

Lue lisää vuoden 2023 väestöennusteesta

klo 10.30 Epätoivon triadi aiheuttaa yhä suuremman osan ennenaikaisesti menetetyistä elinvuosista

FCG analysoi Suomen vältettävissä olevia ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia kansainvälisellä PYLL (Potential Years of Life Lost) -indeksillä. Menetyksissä korostuvat alkoholi, huumeet ja itsemurhat, joihin menetetään enemmän elinvuosia kuin esimerkiksi sydäntauteihin. Alueellisesti Suomessa on hyvin isoja eroja, sekä menetysten määrissä että syissä. Tule kuulemaan, miten oma alueesi pärjää!

Lue lisää PYLL-indeksistä

Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti
klo 11.00 Vältä onnettomuudet – Varmista lasikaiteiden turvallisuus

Vuonna 2023 tapahtuneet putoamisonnettomuudet ovat paljastaneet parvekkeiden lasikaiteissa puutteita. Lasikaide on kokonaisuus, jossa on huomioitava paitsi itse lasi, myös kehysrakenteet, niiden määräystenmukaisuus sekä lasin ja kehysrakenteiden kiinnitykset kantaviin rakenteisiin. Turvallisuuden kannalta ei siis riitä, että lasi on kestävä, vaan koko rakenteen on oltava asianmukaisesti suunniteltu ja toteutettu.

 

Lue asiantuntijamme näkemysteksti lasikaiteiden turvallisuudesta

Karri Kailajärvi
Karri Kailajärvi
Projektipäällikkö
Lähetä viesti
klo 11.30 Kuinka työllisyysalueita vertaillaan ja muuta ajankohtaista TE24-uudistuksesta

Tietoiskussa esitellään synteettisen kontrollin menetelmään perustuvaa työllisyysalueiden vertailua. Synteettinen kontrolli on ekonometrinen menetelmä, jonka avulla voidaan verrata tulevan työllisyysalueen kehitystä muista työllisyysalueista synteettisesti muodostetun parhaiten ko. työllisyysaluetta vastaavan alueen kehitykseen. Samalla kuulet tilannekatsauksen missä mennään TE24-uudistuksessa.Tervetuloa tietoiskuun kuulemaan lisää!

Lue lisää TE24-uudistuksesta

Anu Tirkkonen
Anu Tirkkonen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Mikko Valtakari
Mikko Valtakari
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
klo 12.00 Hiilijalanjäljen pienentäminen ympäristön kunnostushankkeissa

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Samaan aikaan pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian päämääränä on saada pilaantuneista maa-alueista aiheutuvat riskit hallintaan vuoteen 2040 mennessä. Merkittävimmät ilmastopäästöihin vaikuttavat valinnat tehdään jo maankäytön suunnittelun yhteydessä ja parhaassa tapauksessa voidaan välttyä kunnostamiselta. Maaperän puhdistusmenetelmistä massanvaihto on edelleen käytetyin, mutta vaihtoehtojakin on. Mitä muita keinoja on pienentää kunnostushankkeiden hiilijalanjälkeä?

Lue lisää pilaantuneen maaperän kunnostuksesta

Emilia Pöyry
Emilia Pöyry
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Pasi Vahanne
Pasi Vahanne
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
klo 12.30 Kiinteistöveroselvitykset: Oikea tieto kunnan rakennuskannasta tuo kuntaan samalla merkittävän verolisäyksen

Kunnilta jää kuntakohtaisesti vuosittain saamatta satojen tuhansien eurojen kiinteistöverotulot kuntien ja Verohallinnon puutteellisten rakennustietojen vuoksi. Samaan aikaan kuntatalouteen kohdistuu paljon säästöpaineita. Asiantuntevasti laadittu kiinteistöveroselvitys varmistaa, että kunnan veropohja on kunnossa, eikä veroprosenttia tarvitse korottaa tarpeettomasti. Tule kuuntelemaan, miten kiinteistöselvitys tuottaa kunnalle rahan lisäksi laatua.

Lue lisää kiinteistöveroselvityksistä

Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Liiketoimintajohtaja, Kaupunkisuunnittelu
Lähetä viesti
klo 13.00 Varmista tehokas ja menestyksekäs päätöksenteko uuden valtuustokauden alkaessa: FCG:n osaamisen kehittämisen ratkaisut tukena

Monet suuret yhteiskunnalliset haasteet ratkaistaan lopulta paikallisella tasolla – kunnissa. Tulevaisuuden kunta luodaan yhdessä ja yhteistyössä. Kuntien luottamushenkilöt, hallituksen ja lautakuntien jäsenet tarvitsevat monipuolisia taitoja ja kykyä katsoa asioita myös omaa kuntaa laajemmin. Digitaalinen koulutusratkaisu Kuntapäättäjä-palvelu kokoaa tiedot kuntien tärkeimmistä toimintatavoista, toimintaa ohjaavista laeista ja kunnan eri toimialoista. Lisäksi varmistat omalle valtuustollesi suunnatulla koulutustilaisuudella, tai kokonaisuudella, että valtuutetut saavat perehdytyksen tehokasta päätöksentekoa tukemaan. Tule kuulemaan monipuolisista osaamisen kehittämisen ratkaisuista lisää!

Lue lisää Kuntapäättäjä-palvelusta

Essi Koskenvesa
Essi Koskenvesa
Liiketoimintajohtaja, Koulutus- ja tapahtumapalvelut
Lähetä viesti
klo 13.30 Yhteiset tavoitteet, yhteiset ratkaisut – varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lapsiperhepalveluiden yhdyspintoja rakentamassa

Hyvinvointialueuudistus on tuonut tarpeen uudenlaisille yhdyspinnoille ja yhteistyön muodoille. Puheenvuorossa pohditaan yhdyspintatyölle keskeisiä elementtejä, kuten yhteisiä tavoitteita ja pelisääntöjä, monialaista yhteistyötä, tiedonsiirtoa ja -vaihtoa palveluiden välillä sekä toimintamallien yhtenäistämistä. Yhdyspintatyön onnistuminen edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista, avoimuutta ja valmiutta yhteiseen kehittämiseen.

Outi Ahokas
Outi Ahokas
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
klo 14.00 Kuntien kasvatus-, opetus- ja sivistyspalveluiden tulevaisuuden näkymät

Kasvatus-, opetus- ja sivistyspalvelut ovat henkilöstömäärältään ja taloudelliselta merkitykseltään merkittävin osa kuntaa ja sen palvelurakennetta. Meneillään on myös mm. syntyvyyden laskusta aiheutuva väestöllinen rakennemuutos. Vaikutusten ennakoiminen on erittäin tärkeää, jotta näiden palveluiden palvelurakenne ja palveluverkko vastaavat tarpeita mahdollisimman hyvin ja resurssit ovat tehokkaassa käytössä. FCG:n johtavat konsultit Raila Oksanen ja Jussi Sallinen kertovat, miten tulevaa tarvetta on mahdollista ennakoida ja mitä asioita kannattaa ottaa palveluverkon ja talousvaikutusten näkökulmista huomioon.

Lue asiantuntijamme näkemys sivistyspalveluista tulevaisuuden kunnissa

Erikka Saastamoinen
Erikka Saastamoinen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Heli Takamäki
Heli Takamäki
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Torstain tietoiskut
klo 9.30 Mitä kuuluu kuntakiinteistöille? Kunnat ja kiinteistöt -verkostohankkeen tähänastiset opit

Kuntien kiinteistönpitoa koskeva verkostohanke on startannut, ja mukana on yli neljäsosa suomen kunnista. Tule kuulemaan mikä puhututtaa kuntien kiinteistöjohdossa, ja minkälaisia ratkaisuja mm. sote-kiinteistöjen yhtiöittämiseen ja vuokrasopimukseen on tarjolla!

Lue lisää kunnat ja kiinteistöt -verkostohankkeesta

Taneli Heikkilä
Taneli Heikkilä
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
klo 10.00 Osaamisen kehittäminen vaatii systemaattisuutta – FCG apunasi henkilöstön vaikuttavan ja kustannustehokkaan osaamisen kehittämisen kokonaisuuden luomisessa

Osaamisen kehittäminen vaatii organisaatioilta systemaattisuutta. Jatkuva osaamisen kehittäminen varmistaa laadukkaan johtamisen, tiimien tehokkaan toiminnan ja kuntapalveluiden toimivuuden. Osaamisen kehittämisen painopisteet ovat yksilöllisiä, mutta monet teemat ovat universaaleja. Kiihtyvä työelämän tahti edellyttää itsensä johtamista ja työelämätaitojen kehittämistä, samalla kun ajantasaisimman lainsäädännön ja toimintakentän megatrendien tuntemus on osa jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Hyötyisikö organisaatiosi kokonaisvaltaisemmasta tuesta kustannustehokkaiden osaamisen kehittämisen ratkaisuiden suunnittelussa? Tule kuulemaan FCG:n monipuolisista ratkaisuista ja keskeisimmistä trendeistä henkilöstön osaamisen kehittämisen saralla.

Tutustu FCG:n koulutustarjontaan

Essi Koskenvesa
Essi Koskenvesa
Liiketoimintajohtaja, Koulutus- ja tapahtumapalvelut
Lähetä viesti
klo 10.30 MDI:n vuoden 2024 väestöennuste – maahanmuutto Suomen tulevaisuuden määrittäjänä

MDI on päivittänyt kansallisen väestöennusteen uusimmilla toteumatiedoilla. Tämän vuoden päivitetyssä väestöennusteessa MDI on halunnut pureutua etenkin maahanmuuton rooliin tulevassa väestönkehityksessä. Suomeen on kohdistunut ennätysmäärä maahanmuuttoa jo kolme vuotta peräkkäin – tämä muuttaa koko maan, mutta etenkin kuntien väestönkehityksen kuvaa. Samalla kuitenkin maan sisällä maahanmuuttajataustaisten muuttoliike uudelleen jakaa maahanmuuton vaikutuksia, minkä lisäksi tulevassa maahanmuuton tasossa on vielä suuria epävarmuustekijöitä, joita päivitetty ennuste tutkii tarkemmin.

Lue lisää viime vuoden väestöennusteesta

klo 11.00 SYVA: Sijoittuvan yrityksen vaikutukset näkyville

Yrityksen sijoittuminen alueelle aikaansaa välittömiä ja välillisiä aluetaloudellisia hyötyjä. Tule kuuntelemaan työkalusta, jonka avulla voidaan mallintaa sijoittuvan yrityksen myötä alueelle syntyvää kustannus-hyötysuhdetta sekä ilmastovaikutuksia. Työkalu soveltuu myös poistuvan yrityksen tai toimialan aluetaloudellisten vaikutusten arvioimiseen.

Lataa esite SYVA-työkalusta

Pauli Santala
Pauli Santala
Laatu- ja asiakkuusjohtaja
Lähetä viesti
klo 11.30 Vihreän siirtymän ajankohtaiset asiat kuntien näkökulmasta

Vihreä siirtymä on myös kuntien asia. Tule kuulemaan vihreän siirtymän ajankohtaisia asioita eri energiantuotantomuotojen ja lainsäädännön kehityksen kautta.

Liisa Karhu
Liisa Karhu
Projektipäälikkö, tiimipäällikkö
Lähetä viesti
Janne Ruuth
Janne Ruuth
Tuotepäällikkö – teollisuuden ympäristökonsultointi
Lähetä viesti
klo 12.00 Uuden Sukupolven Organisaatiot tulevat taas – USO8 

Tule kuulemaan ja keskustelemaan USO:n alkavasta kaudesta vuosille 2025 – 2026 ja siitä, miten verkostoa voi hyödyntää esimerkiksi uuden valtuustokauden sujuvaan käynnistämiseen ja kehittämiseen oman kuntasi lähtökohdista.

Uuden Sukupolven Organisaatiot ja Johtaminen (USO) on 14 vuotta toiminut kuntien poliittisen ja ammatillisen johdon yhteinen vertaisoppimisverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija. Verkostoa koordinoi Kuntaliitto ja FCG.

Tarkempi kuvaus tulevasta kaudesta ja teemoista julkaistaan kuntamarkkinoilla. Lisätietoa verkostosta löydät USO-sivuilta.

FCG:n konsulttien lisäksi tietoiskua on pitämässä Jarkko Majava Kuntaliitolta.

klo 12.30 Konsernijohtaminen hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueille on siirtynyt omistuksia joiden omistajastrategioita ja -tavoitteita joudutaan tulevaisuudessa pohtimaan. Lainsäädännön muutokset tuovat omat haasteensa mm. Inhouse-yhtiötoiminnan osalta. Hyvinvointialueiden konsernit ovat moninaisia ja yhteiselle konsernijohtamisen kehittämiselle on tarvetta. Tämän tarpeen taklaamiseksi olemme käynnistämässä hyvinvointialueen konsernijohdolle verkostohanketta, jonka avulla omia omistajapoliittisia linjauksia ja konsernirakenteita voi kehittää. Tule kuuntelemaan ajankohtaisista hyvinvointialueen konsernijohtamisen kysymyksistä ja yhteisistä kehittämistarpeista.

Timo Nousiainen
Timo Nousiainen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti
klo 13.30 Odotatko liian kauan erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyä?

Työntekijöiden sairauspoissaolot aiheuttavat ison kustannuserän yhteiskunnalle tuottavuuden menetyksinä. Tähän ovat syynä mm. erikoissairaanhoidon toimenpiteiden jälkeen pitkät toipilasajat, johon on pureuduttu Työote-hankkeessa.  Hoidon odottamisen on todettu kuitenkin aiheuttavan toiseksi suurimmat tarpeettomat kustannukset toipilasaikaisten kustannusten jälkeen. Tule kuulemaan, miten tähän ongelmaan on ajateltu nyt pureuduttavan.

Virpi Pitkänen
Virpi Pitkänen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
klo 13.30 Rakennusten kunto- ja kustannustieto kestävän kiinteistönpidon perustana

Suuren kiinteistökannan hallinta voi olla resursseja vievää ja vaivalloista. Miten tunnistaa tehokkaasti ja luotettavasti ne kiinteistöt, jotka kaipaavat tarkempia kuntoarvioita ja selvityksiä? Isosta kiinteistömassasta on myös tärkeää luoda selkeä kokonaiskuva. Tähän tarpeeseen olemme kehittäneet kiinteistökannan haltuunottoa ja selvityksiä helpottavan Arvo-menetelmän. Sen avulla saadaan selkeä kokonaiskuva kiinteistöjen kunnosta, arvosta sekä tulevista korjauskustannuksista. Tule kuulemaan lisää!

Lue lisää Arvo-menetelmästä

Paavo Kero
Paavo Kero
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
klo 14.00 Kuntien rooli luonnon monimuotoisuuden edistämisessä

Kuntien rooli luonnon monimuotoisuuden edistämisessä on erittäin merkittävä. Paikallisella tasolla tehdyt päätökset maankäytöstä, viheralueiden ylläpidosta ja luonnonsuojelusta vaikuttavat suoraan alueen ekosysteemien terveyteen ja monimuotoisuuteen.

Mikko Saviranta
Mikko Saviranta
Projektipäällikkö
Lähetä viesti
Noora Kaaretkoski
Noora Kaaretkoski
Ympäristöasiantuntija
Lähetä viesti
klo 14.30 Kestävyystoimet kuntayhtiöissä

Tietoiskussa avataan kuntayhtiöille oleellisia kestävyysteemoja. Asiantuntijamme kertovat muun muassa CSRD-kestävyysraportointidirektiivin vaikutuksista ja siitä, mitä hyötyä kestävyystoimet voivat tuoda kuntayhtiön johtamiseen ja toimintaan.

Sanna Särkiö
Sanna Särkiö
Nuorempi ympäristöasiantuntija
Lähetä viesti
Tommi Kaartinen
Tommi Kaartinen
Tiimipäällikkö, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti