Kaksi henkilöä kävelemässä portaita alas.
Näkemyksiä

Pohdituttaako lasikaiteiden turvallisuus? Tämä kannattaa tietää!

Parvekkeiden lasikaiteiden turvallisuus on puhututtanut Suomessa keväisin. Alkuvuodesta 2023 Tikkurilassa tapahtui putoamisonnettomuus, joka johtui lasisen parvekekaiteen rikkoutumisesta ja onnettomuutta on tutkittu viranomaisten sekä Tukesin toimesta. Yleisessä keskustelussa on ollut myös lasikaiteita koskevien määräysten ja velvoittavan ohjeistuksen tarkentamistarve.

Lasisia kaidejärjestelmiä löytyy lähes kaikkien uusien asuinrakennusten parvekkeilta.

Lasikaiteisiin pätevät samat rakenteelliset vaatimukset kuin muihinkin kaiderakenteisiin

Lasikaiteiden pitää kestää samat kuormitukset kuin perinteisten kaiteiden. Kun lasikaiteita suunnitellaan, niiden osalta tarkastellaan rakenteellinen kestävyys ja jäykkyys törmäyksen ja tuulen aiheuttamien voimien suhteen.

Lasikaide itsessään on kokonaisuus, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava itse lasin lisäksi kehysrakenteet sekä niiden määräystenmukaisuus ja lasin kiinnitys kehysrakenteisiin ja edelleen kehysrakenteiden kiinnitys kantaviin rakenteisiin. Itse lasi ei siis ole ainoa asia, joka vaikuttaa kaiteen turvallisuuteen.

Siihen, millaisia rakennejärjestelmiä ja osia valitaan, vaikuttavat ulkoiset vaatimukset, rakentamispaikasta johtuvat olosuhteet ja toteutettavan kaiderakenteen mitat.

Parvekkeiden lasikaiteet on valmistettava turvalasista

Vuoteen 2017 saakka käytössä olleen Rakentamismääräyskokoelman osassa F2 on velvoitettu mitoittamaan rakenne ja valitsemaan lasi siten, ettei rikkoontuminen aiheuta putoamisvaaraa.  Nyt käytössä oleva Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta määrittelee, että lasirakenteet, joihin kohdistuu törmäys- ja putoamisvaara, on tehtävä turvalasista. Markkinoilla näitä on monenlaisia. Itse lasia pystytään lujittamaan karkaisulla, mutta kaidelasituksessa on oltava lisäksi laminointi, joka pitää levyn yhtenäisenä, vaikka itse lasiin tulisikin säröjä.

Kaidejärjestelmän mitoituksessa määritetään käytettävän lasin ominaisuudet paksuudelle ja lujuudelle eurokoodin standardien mukaisten kuormitustarkasteluiden sekä lasin koon ja tuentatavan perusteella. Käytettävän rakennuslasin pitää täyttää määritetyn lasityypin tuotestandardit. Rakennusvalvontojen yhteisenä ohjeistuksena on, että turvalasilla tulisi lisäksi olla eurooppalaisen standardin mukainen iskutestin testauspöytäkirja.

Huolettaako kiinteistöjesi lasikaiteiden kestävyys?

Monella on herännyt nyt ymmärrettävästi huolta siitä, ovatko oman kiinteistön lasikaiteet varmasti turvalliset. Näin siitä voi varmistua:

  1. Suunnitelma-asiakirjat rakennuksen tai urakan luovutusaineistosta sisältävät tiedot lasikaiderakenteista.
  2. Lasikaiteille on löydyttävä mitoitus- ja tuotetiedot. Huoltokirja-aineistoista voi tarkastaa myös, onko laseille olemassa iskunkestävyysluokituksen testauspöytäkirja.
  3. Näiden pohjalta asiantuntija voi arvioida lasikaiteiden kestävyyden kiinteistössänne.

Kiinnostuitko? Lataa alta opas asioista, jotka pitää ottaa huomioon lasikaiteiden turvallisuutta selvitettäessä.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja varaa maksuton konsultaatio!

Karri Kailajärvi
Karri Kailajärvi
Projektipäällikkö
Lähetä viesti