Metsä ja puita
Uratarina

Kaisa Martikainen, ympäristöasiantuntija, ympäristön kunnostus

Olen Kaisa Martikainen ja työskentelen ympäristöasiantuntijana FCG:n Ympäristön kunnostuksen tiimissä. Toimin myös laatuvastaavana niin omassa kuin Ympäristöselvitykset -tiimissä. Olen myös mukana FCG:n vastuullisuustoimenpiteiden edistämisessä ja koko talon vastuullisuuden kehittämisessä. 

Valmistuin vuonna 2016 Helsingin yliopistosta hydro- ja ympäristögeologian linjalta. Opintojeni aikana olin työharjoittelussa Uudenmaan ELY-keskuksen pohjavesipuolella sekä viimeisenä opintovuonnani Helsingin kaupungin tonttiosastolla. 

Työ ELY-keskuksella oli ensimmäinen oman alani työpaikka. Sitä ennen olin tottunut tekemään työtä kuin työtä. Olen työskennellyt mm. laitoshuoltajana sairaalassa, kassatyöntekijänä puutavaraliikkeessä, teknisenä apulaisena apteekissa sekä varastotyöntekijänä muutamalla varasolla. Koen, että jokainen aiempi työkokemukseni on omalta osaltaan valmistanut minua eteenpäin urallani ympäristöasiantuntijana.  

FCG:llä aloitin vuonna 2017 heti valmistumiseni jälkeen. Työnkuvaani kuuluu esimerkiksi maaperän, sedimentin, pohjaveden ja huokoskaasun haitta-ainetutkimusten suunnittelu ja toteutus, terveys- ja ympäristöriskiarvioiden laatiminen sekä usean vesistön velvoitetarkkailun hallinnoiminen. Ensimmäisinä vuosina FCG:llä työni painottui enemmän maastotöihin, mutta kokemuksen ja omien valintojeni myötä olen siirtynyt työskentelemään enemmän toimistolta tai kotoa käsin.
 

FCG:llä pidän erityisesti työn joustavuudesta. Iloitsen myös siitä, että kasvamistani on tuettu tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia ja lisää vastuuta.  

FCG:llä työskentelyssä pidän erityisesti työn joustavuudesta. Toisaalta olen saanut pitää lomaa aina haluaminani ajankohtina, toisaalta taas olen ollut töiden osalta valmis tunnissa suuntaamaan auton kohti 250 km päässä sijaitsevaa työkohdetta. Paras hetki töissäni on ollut se, kun sain tarkasteltua asiakkaan mahdollista riskin muodostumista todella kokonaisvaltaisesti ja saavutin riskinarviota kirjoittaessani ”flow-tilan”. Iloitsen myös siitä, että FCG:llä on tuettu kasvamistani asiantuntijana koulutusmahdollisuuksilla ja tarjoamalla lisää vastuuta. 

Jos olet opintojasi päättelevä opiskelija tai työuraasi aloitteleva henkilö, vinkkini sinulle on kärsivällisyys. Opinnoissa meille on annettu työkalut ja vasta työelämässä opettelemme käyttämään niitä. Kukaan ei ole heti valmis kaikkein vaativimpiin tehtäviin ja se on aivan ok. Ja lisävinkkinä: Excel- ja word-taitojen harjoittaminen ei mene koskaan hukkaan! 

Kaisa Martikainen
Kaisa Martikainen
Ympäristöasiantuntija
Lähetä viesti