mutkitteleva tie mäntymetsässä ilmasta kuvattuna
Uratarina

Vera Hirvonen, matkailun asiantuntija, kaupunkisuunnittelu

Olen Vera Hirvonen ja toimin matkailun asiantuntijana FCG:n Kaupunkisuunnittelun tiimissä. Koulutukseltani olen tradenomi ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Kestävän matkailun kehittäminen on minulle suuri intohimon kohde, minkä vuoksi valitsin jo tradenomiopinnoissani pääaineekseni matkailun. Valmistuttuani ammattikorkeakoulu Arcadasta koin, että haluan syventää osaamistani ja ymmärrystäni matkailusta ilmiönä ja siitä, miten se vaikuttaa yhteiskuntaan. Tältä pohjalta lähdin opiskelemaan vielä toista tutkintoa, ja valmistuin Lapin yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi keväällä 2022 pääaineenani matkailututkimus.

Kiinnostus heräsi Lapin Matkailuparlamentissa

FCG:hen tutustuin ensimmäisen kerran keväällä 2021. Kiinnostukseni yritystä kohtaan heräsi Lapin Matkailuparlamentti -tapahtumassa, missä FCG:n johtava asiantuntija oli puhumassa. En tuolloin vielä tuntenut yritystä, mutta puheenvuoro herätti minussa ajatuksen, että tässä yrityksessä voisin tehdä täsmälleen koulutustani vastaavaa työtä. Otin rohkeasti yhteyttä puhujaan, ja maisterin tutkintoon tarvittava harjoittelupaikka järjestyi kohtuullisen vaivattomasti.

Harjoitteluni jälkeen tein osa-aikaisesti töitä FCG:llä samaan aikaan kun kirjoitin gradua. Nyt minulla on vakituinen työsopimus ja toimin FCG:llä täysipäiväisenä matkailun asiantuntijana.

Matkailua lähestytään monialaisesti – ja myös elinkeinon näkökulmasta

Matkailun asiantuntijana työskentelen laajasti erilaisten matkailun kehittämisprojektien parissa. Työhöni kuuluu muun muassa matkailun strategisten kehittämissuunnitelmien laatimista eri painotuksilla. Matkailun asiantuntijana olen saanut olla mukana myös tuulivoimahankkeisiin liittyvissä vaikutusten arvioinnissa ja matkailun maankäytön hankkeissa.

FCG:llä vaikutuksen minuun on tehnyt myös se, että matkailua lähestytään infra- ja kaavoitussuunnittelun lisäksi myös elinkeinon näkökulmasta. Yrityksessä eletään ajan hermolla ja ollaan erittäin hyvin perillä siitä, mitä tällä rintamalla tapahtuu.

Matkailua ei voi kehittää irrallaan ympäristöstä. FCG yhdistää usean alan erikoisosaajat saman katon alle ja 
saan tehdä töitä huippuasiantuntijoiden kanssa, mikä laajentaa myös omaa osaamistani.

FCG:n yrityskulttuurissa parasta on se, että omaa työtä voi suunnitella melko vapaasti ja sitä voi tehdä joko toimistolta tai etänä. Oma lähitoimistoni sijaistee Rovaniemellä, jossa käyn melko säännöllisesti. Näin saan pidettyä työt ja vapaa-ajan paremmin erillään.

Matkustaminen on minulle edelleen rakas harrastus, mutta ympäristösyistä pohdin omaa matkustamistani paljon. Haluan matkustaa vastuullisesti ja mietin tarkasti, minne matkustan ja mitä teen kohteessa. Pohdin myös sitä, miten matkailuni vaikuttaa paikallisten ihmisten elämään.

FCG:n missio ”Hyvän elämän tekijät” tarkoittaa minulle sitä, että teemme tärkeää työtä ja edistämme omalta osaltamme kestävämpiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Koen, että FCG:llä minulla on myös aito mahdollisuus olla mukana kehittämässä kestävämpää matkailua Suomessa.
 

Vera Hirvonen on yksi FCG:n viidestä ehdokkaasta SKOL:n Vuoden Nuoreksi Konsultiksi vuonna 2022.