Näkymä puutalon yläkulmasta ja sinisestä taivaasta
Asiakastarina

Elisenvaaran yhtenäiskoulun rakennusprojektissa kunnostettiin vanhaa ja rakennettiin uutta

FCG Finnish Consulting Group toimi rakennesuunnittelijana Pöytyällä sijaitsevan Eilisenvaaran yhtenäiskoulun rakennushankkeessa. Vanhassa Elisenvaaran yhtenäiskoulussa oli todettu vakava sisäilmaongelma ja osa koulurakennuksesta oli otettu pois käytöstä. Vanhat tilat eivät myöskään vastanneet nykyisen koulunkäynnin vaatimuksia. Vanha koulurakennus oli rakennettu useassa vaiheessa, ja sen alkuperäinen osa vuodelta 1954 haluttiin säilyttää sen kulttuurihistoriallisen arvon vuoksi.

Rakennesuunnittelijana FCG toteutti kohteen vanhojen purettavien rakennuksen osien purkusuunnittelun, alkuperäisen säilytettävän rakennuksen osan perusparannuksen sekä uuden koulurakennuksen suunnittelun. Lisäksi työmaa-aikana urakoitsija Hartelalle tehtiin betonielementtisuunnitelmat. Suunnittelutyö tehtiin pääosin mallintamalla.

Suunnitteluun erityistä vaativuutta toi rakennusten purettavien ja säilytettävien osien kytkökset toisiinsa. Vanhan perusparannettavan osan purkutöiden yhteydessä havaittiin laajoja vaurioita muun muassa vanhassa ulkoseinärakenteessa, jonka korjaamisen suunnittelu vaati ripeää toimintaa sekä erityisosaamista. Lisäksi alueen pohjaolosuhteet vaihtelivat rakennuksen alueella suuresti ja rakennuksen perustamistapa vaihteli paaluperustuksesta kalliolouhokseen tehtyyn maanvaraiseen perustukseen.

”Suunnittelutyö edellytti laaja-alaista osaamista uudis- ja korjausrakentamisesta”, tiivistää Rakennetekniikan liiketoimintajohtaja Matti Heinilä. ”Tilaajan toiveena oli saada pitkäaikaiset ja muuntojoustavat tilat käyttöönsä kustannustehokkaasti. Nyt kun koulu on otettu käyttöön, niin voi todeta, että tavoite on saavutettu. Erinomaiseen lopputulokseen päästiin laadukkaan suunnittelun lisäksi tiiviillä yhteistyöllä hankkeen kaikkien sidosryhmien kanssa.”

Matti Heinilä
Matti Heinilä
Liiketoimintajohtaja, Rakennetekniikka
Lähetä viesti