Kiemurteleva tie metsän keskellä ilmasta kuvattuna
Asiakastarina

Kuusakoski Oy: Hiilijalanjälki tekee oman toiminnan ilmastokuorman näkyväksi

Kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä Kuusakoski halusi selvittää oman toimintansa hiilijalanjäljen saadakseen konkreettista tietoa toiminnan nykytilasta ilmastonäkökulmasta sekä oman ilmastokuorman minimoimiseen jatkoa ajatellen.

Euroopan suurimpiin kierrätysalan toimijoihin kuuluva Kuusakoski Oy halusi kartoittaa kotimaan liiketoiminnan hiilijalanjälkensä. Muun muassa kierrätysliiketoimintaa, keräyspisteitä ja alumiinisulattamoa hoitava yritys halusi saada luotettavaa tietoa toimintansa ilmastokuormasta muun muassa vastuullisuusraportoinnissa, asiakasviestinnässä sekä prosessikehityksessä hyödynnettäväksi. 

Hiilijalanjäljen laskemisessa haluttiin hyödyntää alan asiantuntijaa, jonka kanssa yhteisymmärrys löytyikin nopeasti.

”Tiesimme FCG:n asiantuntijoiden olevan erittäin päteviä kierrätysalan kysymyksissä, joten valinta suuntautui pian heihin”, kertoo Kuusakoski Oy:n R&D Manager Tiina Malin

Hiilijalanjäljen laskentaprosessi on kahden kauppa

Koronapandemia vaikutti hankkeen käytännön toteutukseen, ja kokoukset toimistoilla siirtyivät verkkoon etäyhteyksin pidettäviksi. Noin neljä kuukautta kestänyt projekti sujui kuitenkin tiiviissä etäyhteistyössä. 

”Yhteistyö sujui alusta alkaen erittäin hyvin. Saimme kaikki tarvittavat lähtötiedot käsiteltäväksi helposti meille osoitetun yhteyshenkilön kautta”, kertoo FCG:n elinkaariasiantuntija Elina Merta

Lähtötietokyselyn ja tietojen hankinnan jälkeen laskentaprosessissa sovellettiin GHG-protokollan jätteenkäsittelytoiminnoille tarkoitettua ohjeistusta. Protokollan mukaisesti päästöjä tarkastellaan kolmessa eri tasossa: yrityksen tuottamissa päästöissä, epäsuorissa energiantuotannon päästöissä sekä arvoketjun muodostamissa välillisissä päästöissä. Kuusakoski voi käyttää samaa sovellettua laskentamenettelyä myös tulevaisuudessa työkaluna hiilijalanjälkeä arvioidessa. 

Hiilijalanjäljen laskenta antaa ohjeita myös tulevaisuutta katsoen

Loppuraportin tärkein tieto hiilijalanjäljen lisäksi oli oman kierrätystoiminnan avulla vältettävien päästöjen määrä.

Merkittävintä oli saada ymmärrys ja luotettavaa tietoa siitä, miten valtavasti kierrätystoiminnalla vältetään päästöjä. Se vahvistaa uskoa omaan tekemiseen ja korostaa kierrätyksen merkitystä.

Kuusakoski tuottaa kierrätysraaka-aineita, jotka vastaavasti tuottavat merkittävästi päästöhyötyjä. Uudella työkalulla saatavia lukuja hyödynnetään raportoinnissa vasta keväällä eli tämän vuoden tietojen ollessa kasassa. Lähtökohtaisesti toiminta on siis jo hyvällä mallilla eikä omasta toiminnasta tullut hiilijalanjäljen osalta esiin ongelmakohtia. 

”Merkittävintä oli saada ymmärrys ja luotettavaa tietoa siitä, miten valtavasti kierrätystoiminnalla vältetään päästöjä. Se vahvistaa uskoa omaan tekemiseen ja korostaa kierrätyksen merkitystä”, kertoo Malin. 

”Tärkeintä laskentaprosessissa on juuri se oman toiminnan perkaaminen ja siitä syntyvät ahaa-elämykset. Tämän tyylinen toiminnan tarkastelu ei välttämättä ole tyypillistä päivittäisessä toiminnassa”, sanoo Merta. 

Hiilijalanjäljen laskennan lisäksi kehitettiin systemaattinen menettelytapa hiilijalanjäljen seurantaa ja laskentaa varten. Kuusakoski sai lisäksi hyviä ehdotuksia tiedon hyödyntämiseen. Tämän vuoden osalta päästöluvut lasketaankin jo uuden menetelmän avulla. 

”Työ jatkuu saatujen tietojen kautta jatkoprojektien ja kehitysideoiden muodossa. Lähdemme esimerkiksi pohtimaan, miten saamme viestittyä laskennan avulla kerätyistä tiedoista ja havainnoista asiakkaillemme ja sidosryhmillemme. Yhteistyö FCG:n kanssa jatkuu varmasti myös tulevaisuudessa”, summaa Malin.