Asiakastarina

Helsingin kaupunki: Jätkäsaaren liikuntapuisto – urheilua betoniviidakossa

Jätkäsaari toimi pitkään satama- ja teollisuusalueena, mutta viimeisen vuosikymmenen ajan aluetta on lähdetty muokkaamaan uudeksi asuinalueeksi. Alueelle rakennettavan peruskoulun oppilaat tarvitsivat liikuntapaikan koulun lähistöltä, sillä koulun piha-alueella ei ollut tilaa koululiikunnalle.  Syntyi siis tarve uudelle, monipuoliselle liikuntapaikalle.

Liikuntapuiston suunnittelussa kuunneltiin käyttäjiä

FCG vastasi liikuntapuiston yleissuunnitelmasta, rakennussuunnitelmasta ja niihin liittyvistä liikuntapaikka-, sähkö-, rakenne- ja maisemasuunnittelusta sekä huoltorakennuksen arkkitehti- ja talotekniikkasuunnittelusta. Alueen maapohjan täyttö tehtiin yhteistyönä Rambollin kanssa, joka oli tutkinut Jätkäsaaren täyttöjä jo aiemmin. Ramboll suunnitteli alueen pohjanvahvistuksen, minkä päältä FCG jatkoi päällys- ja pintarakenteiden suunnittelua. Alueen skeittipuiston suunnittelusta vastasi alikonsultti Janne Saario.  

Opetusviraston, Liikuntaviraston sekä koululaisten mielipiteet, tarpeet ja lajitoiveet otettiin suunnitelmassa huomioon. Maisemalliset kumpareet istutuksineen ja terassointeineen elävöittävät ympäristöä ja tarjoavat muun muassa oleskelupaikkoja. 

Lämpenevien talvien takia perinteisesti jäädytettävä luonnonjää ei ollut realistinen ratkaisu. Niinpä toinen tekonurmikentistä jäädytetään tekojäänä. 

Liikunta-alueen suunnittelua vaikeutti alueen rajattu koko. Noin 5,5 hehtaarin puisto sijoittuu keskelle tiiviisti rakennettavaa kaupunkiympäristöä, joten ylimääräistä tilaa ei juurikaan ollut. Työmaa sijaitsi vanhan kaatopaikan päällä, mikä toi omat ongelmansa suunnitteluun.   

Aktiivisesta käyttöä vuoden ympäri

Liikuntapuiston ensimmäinen osa on valmistunut käyttöön alkusyksyllä 2019. Valmistuneeseen alueeseen kuuluu aidattu, tekojäänä jäädytettävä tekonurmikenttä, skeittipaikka ja juoksusuora. Aidattu pienpelikenttä, ulkokuntoilupaikka sekä huoltorakennus valmistuivat loppuvuodesta 2019. Peruskoulun oppilaat pääsivät käyttämään tuoretta kenttää heti kouluvuoden alusta lähtien. Vielä rakennusvaiheessa olevassa kaupunginosassa liikuntapuisto toimii myös kaivattuna viheralueena.

Jätkäsaari valmistuu arvioidusti vuoteen 2030 mennessä. Tällöin alueella asuu noin 21 000 asukasta, joille liikuntapuisto toimii pääasiallisena liikunta-alueena.  

Liikuntapuiston toisen vaiheen tavoiteltu valmistumisaika on loppuvuodesta 2020. Silloin alue täydentyy toisella tekonurmipintaisella jalkapallokentällä, jolle asennetaan ylipainehalli, nurmialueella ja pienpelikentillä. Myös ensimmäisessä vaiheessa aloitettu kuntopolku täydentyy puiston ympäri kulkevaksi.