Ilmakuva tuulivoimalasta pellolla
Asiakastarina

Kannonkosken tuulivoimapuiston suunnitelma konkretisoitui 3D-mallinnuksen avulla

Kannonkosken Vuorijärvien tuulivoima-alue on toteutuessaan yksi Suomen suurimpia tuulipuistoja. Tuulipuiston maisemavaikutusten arvioimiseen on käytetty 3D-mallintamista – ensimmäistä kertaa Suomessa tässä laajuudessa ja kaikille avoimena nettiselaimen kautta toimivana mallina. Kannonkoskelle on kaavailtu enintään 60 voimalan tuulipuistoa.

FCG laati tuulivoimayleiskaavan tuulipuiston suunnittelun visualisoinnissa on hyödynnetty 3D-mallinnusta. Mallinnus kattaa maa-alueet ja kiinteistöt 15 kilometrin säteellä tuulivoimapuistosta.  Tämä nettiselaimessa toimiva tuulivoimaloiden sijoittumisen visualisoiva Mapgets-kaavoitussovelluksemme on kaikille avoin. 

”Kertominen hankkeen vaikutuksista avoimesti esimerkiksi 3D-mallin keinoin lisää toivottavasti hankkeen yleistä hyväksyntää”, FCG:n projektijohtaja Janne Tolppanen kommentoi.

3D -mallinnettu tuulipuisto
3D-mallinnettu tuulipuisto

3D-mallinnuksen tavoitteena mahdollisimman avoin ja havainnollinen suunnitteluprosessi

Hankkeessa on ollut tärkeää kerätä palautetta alueen asukkailta. Noin 1500 asukkaan kunnassa kiinnostus tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja kohtaan olikin suurta. 3D-mallinnuksen tärkein tavoite oli lisätä avoimuutta hankkeen suunnittelussa.

”Hankkeen laajuus ja alueen suuri, neljän eri kunnan rajoille ulottuva koko oli merkittävin syy kokeilla uutta teknologiaa maisemavaikutusten arvioinnissa”, kertoo kaavoitusaloitteen jättäneen tuulivoimayhtiö ABO Windin projektijohtaja Pasi Toivanen

3D-mallia voidaan hyödyntää myös hankkeen edetessä. Voimaloiden sijaintien ja määrän muuttuessa mallia voi joustavasti muokata uuden tilanteen mukaiseksi. 

”Alue on suuri, eikä käytössämme ollut valmista mallia puuston vaikutuksen huomioivasta toteutuksesta. Kompromisseja jouduttiinkin tekemään paljon, mutta lopputulos on kattava ja havainnollinen”, kertoo FCG:n interaktiivisen median asiantuntija, projektijohtaja Olli Poutanen.

3D-mallinnettu tuulipuisto
3D-mallinnettu tuulipuisto

Kiinnostuitko toteutuksesta? Tutustu Ylen uutisointiin aiheesta: