Asiakastarina

Rantasalmelle rakennettiin 2020-luvun kunnanjohtajasopimus

Kunnat ja kaupungit eivät ole immuuneja työelämän murrokselle ja ihmisten uusille odotuksille työnantajiaan kohtaan. Rantasalmen kunta halusi päivittää kunnanjohtajasopimuksensa vastaamaan paremmin kunnan tarpeita – ja sitä kautta myös työntekijänsä odotuksia.

FCG Finnish Consulting Group toimi Rantasalmen kunnan konsulttina ja apuna kunnanjohtajasopimuksen laatimisessa ja kehittämisessä kesän 2022 aikana uuden kunnanjohtajan valinnan jälkeen. Sopimusta haluttiin päivittää ottamaan huomioon tämän päivän hybridityöskentelymallit. Lisäksi siihen rakennettiin portaittainen kannustinmalli, jonka myötä haluttiin sitouttaa korkein virkahenkilö pidemmäksi ajaksi. Työ alkoi edellisen johtajasopimuksen sekä uuden sopimuksen lähtökohtien selvittämisestä ja jatkui siitä johtajasopimuksen muotoiluun asti.

”Kuntien ja julkisen sektorin työsopimuksissa ja johtajasopimuksissa on hyvä näkyä 2020-luvun odotukset ja vaatimukset, joita monella työntekijällä on. Esimerkiksi hybridityöskentely on tullut jäädäkseen, ja tämä on hyvä ottaa myös sopimuksissa huomioon”, toteaa FCG:n lakimies Sanna Lehtinen.

Muuttuneesta maailmasta ja tarpeesta vastata sen vaateisiin puhuu myös Rantasalmen kunnanjohtaja Rainer Leskinen.

”Sopimukseen otettiin mukaan vuosittainen tavoitteiden asettaminen ja arviointi. Näin kunnassa pystytään ketterästi vastaamaan ympäröiviin ja muuttuviin haasteisiin myös johtajuuden osalta”, Leskinen sanoo.

”FCG auttoi Rantasalmea varmistamaan johtajasopimuksen tekemiseen liittyvien yksityiskohtien lainmukaisuuden, nykyaikaisuuden ja molemmille osapuolille sopivat ratkaisut. Yhteistyö FCG:n kanssa sujui mainiosti alkukartoituksesta lopputulokseen, vaikka valmistelu tehtiin parhaimman lomakauden aikana. Johtajasopimuksella varmistettiin hyvä lähtö uuden kunnanjohtajan ja luottamushenkilöiden väliselle yhteistyölle”, sanoo Rantasalmen kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Sistonen.

Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti