Kaksi henkilöä kävelemässä valaistussa tunnelissa
Näkemyksiä

Edelläkävijäkunnat polkevat kohti tulevaisuuden uudistuksia sumussakin

Historiallinen ja sumuinen ovat kaksi sanaa, joilta ei ole voinut välttyä itsehallinnon tulevaisuutteen liittyvissä keskusteluissa.  On niille perusteitakin: kunnat tulevat kohtaamaan historiallisen muutoksen, kun palveluita järjestävät ”peruskunnat” saavat rinnalleen sektorihallinnolliset hyvinvointialueet ja mahdollisesti TE-palveluiden kuntien yhteistyöalueet. Kunnat ovat varautuneet jo viidentoista vuoden ajan erilaisiin sote-uudistuksiin, mikä näkyy muun muassa vapaaehtoisesti perustettuina sote- ja hyvinvointikuntayhtyminä. Nyt kaikki kunnat kohtaavat samanaikaisesti uudistusten suman tilanteessa, jossa muutosten hektisyys ja yllätyksellisyys ovat tehneet kuntatoimijoiden aikaresurssista arvaamattoman arvokasta valuuttaa.

Historiallisuudesta puhuttaessa mieli karkaa 12-vuotiseen, murrosikään varttuvan, USO-verkoston historiaan. Uuden Sukupolven Organisaatiot ja Johtaminen (USO) -verkoston juuret ovat Kuntaliiton Uusi Kunta 2017-hankkeessa ja sote-uudistuksen varhaisessa versiossa, PARAS-hankkeessa. USO-verkostossa jo tuolloin haettiin 30 edelläkävijäkunnan kesken kuntien välisen kokemusten vaihdon ja parviälyn avulla tukea siihen, miten ”elinvoimaisilla ja toimintakykyisillä kunnilla on elävä itsehallinto, joka perustuu kuntalaisten vahvaan osallisuuteen”.  

Nytkin palataan verkoston perusideaan: tarvitseeko pyörää keksiä uudelleen eri puolilla Suomea vai voidaanko yhteisellä verkottumisella ja kokemusten vaihdolla luoda parempaa kuntaa vaikuttavammin?

Nytkin palataan verkoston perusideaan: tarvitseeko pyörää keksiä uudelleen eri puolilla Suomea vai voidaanko yhteisellä verkottumisella ja kokemusten vaihdolla luoda parempaa kuntaa vaikuttavammin? Itse vastaisin USO-verkostovuosien kokemusten pohjalta, että ehdottomasti voidaan. Tietenkään lopullisia ratkaisuja ei voi jäädä odottamaan muualta, vaan ne on tehtävä itsehallinnon perusidean mukaisesti kunnan omaan paikallisymmärrykseen ja asiantuntemukseen vakaasti ja rohkeasti tukeutuen.

Kunnista vuosien aikana saatu palaute todistaa, että verrokkituki ja vertaiskokemusten aktiivinen kerääminen vapauttaa aikaa kunnan strategiselle muutosjohtamiselle sekä tekemisen fokusoinnille sumuisuuden keskellä. Kunnan toimintatapoja kehittämällä varmistetaan erityisesti strategian tavoitteiden vieminen käytäntöön ja kuntayhteisön elämään. Näkyvyyden heiketessä tarvitaan myös lähelle suunnattuja valoja eli lyhyen aikatähtäimen seurantaa ja yhteistä vuorovaikutusta siitä, missä ollaan ja millaiseen mutkaan tie vie seuraavaksi. Muutospaineita kohdistuu muun muassa poliittiseen ja ammatilliseen johtamiseen, organisaatio- ja konsernirakenteisiin sekä tehtävien vastuisiin ja delegointiin, mutta myös työskentelytapoihin ja johtamiseen kuntaorganisaation eri tasoilla sekä yhteistyöhön hyvinvointialueiden ja muiden kumppanuuksien kanssa.

USO-verkostosta tukea kunnille matkalla kohti uusiutuvia kuntia

USO-verkoston toiminta jakautuu valtakunnalliseen kuntien yhteiseen toimintaan ja kuntakohtaiseen kehittämiseen. Kuntakohtaisessa kehittämisessä verkoston kehittämistyöpajaresurssi suunnitellaan ja nivotaan osaksi kunnan omaa tarvetta ja valittua kehittämiskokonaisuutta. Kuntakentän käytännön kokemuksia ja oppeja voidaan hyödyntää työpajojen yhteydessä tai erilaisissa kartoituksissa, kun esimerkiksi varmistetaan kuntastrategian toimeenpanoa, vaikuttavaa toimielintyöskentelyä tai arvioidaan ja uudistetaan kuntakonsernin johtamisjärjestelmää. Näin voidaan välttää ylimääräinen aika saman pyörän keksimiseen ja keskityttyä säätämään pyörää kulkemaan kunnan päämäärän suuntaan.

Kuntien toiminnassa tulee ottaa huomioon myös edustuksellisen demokratian moniäänisyys ja johtamisen kaksinapaisuus. Kuntakohtaisen kehittämistyön tandem-mallilla pedataan paikkoja luottamushenkilöiden keskinäiselle sekä luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon yhteiselle keskustelulle. Samalla pidetään huoli, että kaikilla on yhteinen ymmärrys kunnan suunnasta ja pelisäännöistä, joilla sitä kohti kuljetaan.

USO-verkosto tarjoaa kilauta kaverille -oljenkorren, kun kaivataan vinkkejä esiin nousevissa asioissa.

Viimeiset vuodet ovat opettaneet, että kaikkea ennalta-arvaamatonta voi tulla ja tuleekin vastaan. Siten resilienssin eli jousituksen tulee olla kunnossa, kun metsäpolulla tulee vastaan töyssyjä tai maantie vie yllättävään mutkaan. USO-verkosto tarjoaa kilauta kaverille -oljenkorren, kun kaivataan vinkkejä esiin nousevissa asioissa. Usein ilmenee, että kunta ei olekaan yksin asian kanssa, vaan muutkin ovat pohtineet asiaa. Silloin kysymyksen ratkomiseen voidaan tarttua yhteisvoimin.

Kiitokset kaikille USO-verkostolaisille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, joita olemme vuosien varrella saaneet verkostokumppanina kohdata ja joihin olemme saaneet tutustua. Lukuisissa keskusteluissa on syntynyt monia oivalluksia ja konkreettisia vinkkejä koko kuntakentän tarpeisiin ja kehittämiseen. Näiden kohtaamisten ja kokemusten pohjalta näkisin, että kunnallisen itsehallinnon tulevaisuus ei näytä pelkästään sumuiselta. Aurinko paistaa aina jossakin pilvien takana ja jatkossakin kirkkaita pyöräilypäiviä riittää.

Uuden Sukupolven Organisaatiot ja Johtaminen (USO) -verkoston 7. kaudelle voi nyt ilmoittautua. Tulevan kauden sisältöihin voi tutustua Kuntaliiton nettisivuilla www.kuntaliitto.fi/uso. Lisätietoja osallistumisesta saa allekirjoittaneen lisäksi Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Majavalta (jarkko.majava@kuntaliitto.fi, 050 3252306) sekä projektikoordinaattori Riina Rinta-aholta (riina.rinta-aho@kuntaliitto.fi, 050 570 9620).