Näkemyksiä

Elinvoimaiset kunnat – yhteistyöllä kohti kestävää kasvua ja kilpailukykyä

Elinvoimainen kunta on parhaimmillaan houkutteleva ja kannustava ympäristö niin kuntalaisille kuin yrityksille sekä mielenkiintoinen matkailukohde muualta tuleville. Elinvoimaa johtamalla vahvistetaan alueellisia voimavaroja ja avataan uusia mahdollisuuksia kehitykselle. 

Elinvoimaiset kunnat syntyvät laajasta yhteistyöstä 

Suomalaisten kuntien elinvoima ja kilpailukykyisyys on tärkeää koko maalle. Uudet työpaikat eivät välttämättä synny sinne, mistä vanhat työpaikat ovat poistuneet: elinvoimaisuudesta täytyy pitää jatkuvaa huolta. Paikallista elinvoimaisuutta edistetään kunnissa kaikissa niissä tehtävissä, jotka vaikuttavat kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen toimintaan ja vahvistavat paikkakunnan kykyä luoda työtä, toimeentuloa ja kasvua.  

Kunnan toiminnassa elinvoima konkretisoituu mm. maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen, elinkeinoelämään, yliopistoyhteistyöhön, ammatillisen koulutuksen omistajaohjaukseen, julkisiin hankintoihin, alueen markkinointiin sekä infran ylläpitoon ja kehittämiseen.

Elinvoimaa johdetaan verkostoissa 

Elinvoiman johtaminen on ennen kaikkea verkostomainen prosessi, jossa eri toimijat työskentelevät yhdessä synergiaetuja etsien. Verkostoituminen mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön ja edistää laajemman hyödyn tuottamista kaikille osapuolille. Elinvoiman johtamisessa on tärkeää, että kaikki kunnan toimialat työskentelevät yhdessä kohti yhteistä päämäärää. Koska elinvoima koostuu useista eri asioista ja tekijöistä, on sen johtaminen kunnassa jokaisen toimialan yhteinen asia. 

FCG:llä on pitkä kokemus kuntien elinvoiman johtamisen tukemisesta. Asiantuntijoidemme avulla voitte paneutua mm. seuraaviin keinoihin: 

  • Elinvoima- ja elinkeinopoliittiset ohjelmat 
  • Innovaatiojärjestelmien ja ekosysteemien kehittäminen 
  • Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus 
  • Julkiset hankinnat
  • Matkailua ja markkinointia tukevat ohjelmat  
  • Kuntien välinen elinvoiman kehittämisen verkostoyhteistyö 

Elinvoimaisuus on monitahoinen ja jatkuvasti kehittyvä prosessi, joka vaatii sitoutumista ja strategista näkemystä. Jos haluatte kuulla lisää siitä, miten voimme auttaa teidän kuntaanne tai aluettanne vahvistamaan elinvoimaisuutta, ottakaa yhteyttä asiantuntijoihimme.

Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Liiketoimintajohtaja, Kaupunkisuunnittelu
Lähetä viesti
Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti