Henkilö kokoaa kiviä päällekäin
Näkemyksiä

Kaksoisjohtaminen kunnissa ja hyvinvointialueilla: luottamus ja yhteistyö avainasemassa

Suomessa kunnan ja hyvinvointialueen johtamisen vallitsevana käytäntönä on kaksoisjohtaminen, joka piirtää jakolinjan poliittisen ja operatiivisen johdon välille. Toimivan kaksoisjohtamisen kulmakivet ovat luottamus sekä sujuva yhteistyö luottamushenkilöiden ja ammattijohtajien välillä. 

Hyvä kaksoisjohtaminen tukee parhaimmillaan strategian toteutumista 

Toimiva kaksoisjohtaminen on kuntien ja hyvinvointialueiden menestymisen kannalta keskeinen tekijä, jota luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolien selkiyttäminen ja hyvien toimintatapojen käyttöönotto parantavat. Hyvä kaksoisjohtaminen perustuukin selkeään työnjakoon, sujuviin prosesseihin ja hyvään viestintään eri toimijoiden välillä.

Tehokas vuorovaikutus ja keskustelukulttuuri ovat avainasemassa, kun halutaan parantaa päätöksentekoa ja yhteistyötä.

Kaksoisjohtamisen kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä ja sitoutumista kaikilta osapuolilta. Tehokas vuorovaikutus ja keskustelukulttuuri ovat avainasemassa, kun halutaan parantaa päätöksentekoa ja yhteistyötä. Eri sidosryhmien osallistaminen ja yhteistyökäytäntöjen määrittely ovat konkreettisia keinoja, jotka auttavat parantamaan kaksoisjohtamisen laatua. Työskentelytapoja voidaan myös tehostaa kehittämällä ja käyttöönottamalla huonetauluja, jotka selkeyttävät kommunikaatiota ja odotuksia.

Meillä on maan paras kuntajohtamisen asiantuntemus: tunnemme ammatti- ja poliittisten johtajien arjen sekä päätöksentekoprosessien yksityiskohdat. Olemme auttaneet satoja kuntia parantamaan johtamisen käytäntöjään. Haluaisitko kuulla lisää kaksoisjohtamisen kehittämiseksi tarjoamistamme palveluista? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi!