Valkoinen rakennus sinistä taivasta vasten
Näkemyksiä

Kiinteistökannan arviointimenetelmät

Kokonaiskuva kiinteistöjen kunnosta päätöksenteon tueksi

Kiinteistöihin liittyvä päätöksenteko edellyttää kiinteistökannan kokonaiskuvan ymmärrystä. Kustannustehokkaasti tuotettava, vertailtava ja helppolukuinen tieto kiinteistöomaisuudesta palvelee niin kuntia kuin taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä. Kiinteistöistä tulisikin pitää huolta ja korjata ne jo hyvissä ajoin ennen kuin korjauskustannukset karkaavat käsistä.

Kuntopisteytys on uusi tuotteemme, joka mahdollistaa isojen kiinteistömassojen arvioimisen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kuntopisteytyksen voi tehdä kahdella eri tavalla: kevyempi arvio (Arvo) sopii kiinteistömassan salkutukseen, kun taas kiinteistömassan hallintaan soveltuu kattavampi, pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman sisältävä, kuntopisteytys (TARKKA).

Arvo ja TARKKA – menetelmät kiinteistömassojen arviointiin

Kevyempi Arvo-menetelmä tarjoaa erinomaisen tavan päästä kiinni kiinteistömassaan kokonaisuutena, sillä sen avulla saavutetaan selkeä kokonaiskuva kiinteistöjen kunnosta, teknisestä arvosta sekä tulevista korjauskustannuksista. Liian usein kohtaamme tapauksia, jossa kiinteistömassan omistajalla ei ole kokonaiskuvaa omistustensa kunnosta. Selvityksen avulla saadaan kokonaiskuva kiinteistöomaisuuden tilasta sekä nostettua esille ne kiinteistöt, jotka tarvitsevat tarkempia selvityksiä.

Kattavampi versio kuntopisteytyksestä on kiinteistömassan hallintaan sopiva TARKKA-menetelmä, jossa kuntopisteytyksen lisäksi kiinteistömassalle tehdään pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma, toimenpide-ehdotukset sekä niiden kustannukset seuraaville kymmenelle vuodelle.

Selkeä esitystapa ja tietojen koonti tekee tiedon näkyväksi ja helpottaa näin muun muassa kuntien päättäjien tai kiinteistön ostajien päätöksentekoa. Vertailtava tieto tukee päätöksentekoa ja näin helpottaa kiinteistöomaisuuden arvon kehittämistä. Taloyhtiöt ja isännöitsijät hyötyvät luotettavasta kustannustiedosta tuleviin toimenpiteisiin liittyen. Eikä mikään estä laittamasta TARKKA-raporttia myyntiesitteen liitteeksi tulevaisuuden asuntokaupoilla.

Perinteistä PTS-suunnitelmaa laajempi kartoitus

Arvio toteutetaan tutustamalla huolellisesti kohteen lähtötietoihin ja dokumentteihin sekä tekemällä käynti kohteeseen tarvittaessa monialaisen asiantuntijaryhmän toimesta. Kohdekäynnillä käydään hyvin systemaattisella tavalla läpi satojen eri kriteerien muodostama tarkistuslista. Laajuudeltaan tuote vastaakin koko kiinteistöä koskevaa laadukasta ja kattavaa kuntoarviota sekä PTS-suunnitelmaa.

Menetelmän tehokkuus perustuu systemaattiseen sähköiseen kenttäraportointimenetelmään, jonka avulla päästään kokonaan eroon raportin kirjoittamiseen kulutetusta ajasta.

Kunkin kohteen raportointi on hiottu tiiviiksi ja selkeäksi: kustakin kohteesta tehdään kolmen sivun kohdekortti sekä yhteenveto koko kiinteistömassasta. Koko kiinteistömassaa voidaan myös suodattaa erilaisten parametrien avulla. Voimme jaotella kohteet vaikka huonoimpien kokonaispisteiden tai kiireellisiä toimenpiteitä tarvitsevien kiinteistöjen mukaan – tai suodattaa massasta esimerkiksi ne kiinteistöt, joiden vesikatot tarvitsevat korjausta viiden vuoden sisällä.

Parhaimmillaan kuntopisteytys johtaakin järkevään kiinteistömassan hallintaan. Ensimmäisen pisteytyskerran jälkeen rakennus voidaan ottaa FCG:n asiantuntijan portfolioon, jolloin asiantuntijamme osaavat satojen kohteiden kokemuksella kertoa mihin ja milloin korjauksiin budjetoidut rahat olisi viisainta käyttää sekä toimimaan tarvittaessa ulkopuolisena tarkastajana tai valvojana korjauksissa.

Rakennuksen kuntoa tulee seurattua näin systemaattisesti ja pisteytystä päivitetään, kun korjaustoimenpiteitä tehdään. Ennakoivilla ja viisaasti ajoitetuilla kiinteistöjen korjaustoimenpiteillä saavutetaankin merkittävät säästöt korjaus- ja ylläpitokustannuksissa pitkällä aikavälillä.

Kasper Käyhkö
Kasper Käyhkö
Kehityspäällikkö, projektipäällikkö
Lähetä viesti