Kiemurteleva tie metsän keskellä ilmasta kuvattuna
Näkemyksiä

Kunnat voivat vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin hankinnoilla

Tuntuu kuluneelta sanoa, että ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita, mutta se on totta. Ilmastonmuutosta ei ratkaista vain Suomessa tai yksittäisessä kunnassa, mutta merkitystämme ei pidä vähätellä. Paikallisesti voidaan tehdä globaalisti vaikuttavia ratkaisuja.

Kunnilla on kädessään erityisen voimakas, joskaan ei suurelle yleisölle valtavan kiinnostava työkalu: Julkiset hankinnat. Julkisia hankintoja ohjaava lainsäädäntö sallii ympäristö- ja ilmastonäkökohtien huomioimisen hankintoja tehtäessä. Kunnilla on erittäin laaja harkintavalta siinä, miten ne määrittelevät hankinnan kohteen ja siinä käytettävät valintaperusteet ja kriteerit.

Tässä kolme huomiota aiheeseen liittyen:

  1. Ilmastokriteerit on hyvä miettiä valmiiksi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Kriteerejä valittaessa tulee arvioida miten ilmastonäkökohdat parhaiten tulevat huomioiduksi kyseisessä hankinnassa riippuen hankinnan kohteesta. Kriteerejä voidaan ottaa huomioon valintaperusteissa kuten tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa.
  2. Hankinnan kohteen osalta voidaan huomioida esimerkiksi elinkaarikustannukset kuten tuotantoon, energiankulutukseen tai -tehokkuuteen liittyvät seikat.
  3. Myös hankintamenettelyn valinnalla voidaan edistää ilmastonäkökohtien huomioimista. Esimerkiksi neuvottelumenettelyt tai innovaatiokumppanuudet antavat mahdollisuuksia tähän.