Näkemyksiä

Seurakuntien talouskonsultointi – räätälöity prosessi

Seurakuntien talouden hallinta ja kehittäminen vaativat luotettavaa tietoa ja strategista suunnittelua. Seurakuntien tarpeisiin räätälöity prosessi auttaa seurakuntia tuottamalla analyysejä, painelaskelmia, sopeutussuunnittelua tai liitosselvityksiä.
 

Talouden analyysit tuottavat arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi 

Seurakuntakohtaisilla talousanalyyseilla voidaan hahmottaa monia kriittisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat seurakunnan talouteen. Analyysiin sisältyy jäsenmäärän ja verotulon kehityksen arviointi, mikä auttaa ymmärtämään niiden vaikutuksia toimintakatteen kasvuun ja kirkollisveroprosenttiin. Tällainen tieto on korvaamatonta, kun seurakunnat pyrkivät sopeutumaan muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin.

Analyysi sisältää seuraavat tarkastelut: 

 • Seurakunnan jäsenmääräarvio 
 • Kunnan asukasluvun ja väestön ikärakenteen kehitys 
 • Kirkollisveron toteuma ja kehitysarvio 
 • Toimintakatteen kehitys 
 • Bruttoinvestoinnit 
 • Painelaskelmat 
 • Verrokkitarkastelu (koko maa ja nimetyt verrokkiseurakunnat) 
   

Painelaskelman avulla puolestaan voidaan ennakoida seurakunnan talouden tulevaa kehitystä menneen kehityksen, nykytilan ja käytettävissä olevien taustatietojen pohjalta. Laskelman avulla seurakunta voi ennakoida mm. jäsenmäärän muutoksen tai investointien vaikutusta talouden tasapainoon ja/tai sopeutustarpeeseen. Painelaskelma onkin toimiva työkalu seurakunnan oman taloussuunnittelun tueksi.  

Sopeutustoiminta tai seurakuntaliitosten suunnittelu

Sopeutustyön tavoitteena on yhdessä seurakunnan toimijoiden kanssa valmistella kirkkovaltuustossa pakettina hyväksyttävä ohjelma, jonka avulla seurakunnan talous saadaan tasapainoiseksi asetetun tavoitteen mukaisesti. Tärkeää on selkeä ja johdettu prosessi sekä hyvät analyysityökalut. Mitä suurempi muutos on edessä, sitä hyödyllisempää on katsoa tulevaan myös yhdessä kokeneen kumppanin kanssa.

Seurakuntaliitokset sisältävät paljon selvitystyötä. Selvityksessä tehdään mm. liitoslaskelmat, eli kunkin seurakunnan painelaskelma itsenäisenä ja toisaalta yhdistyneinä, sekä analyysit siitä, mitä jatkaminen itsenäisenä seurakuntana tai uutena seurakuntana merkitsisi. Tätä kaikkea ei tarvitse tehdä yksin, vaan me FCG:llä voimme auttaa tässä. Asiantuntijamme voi toimia liittymistä selvittävien seurakuntien selvitysmiehenä/liitoskonsulttina vastaten liitosprosessin toteuttamisesta ja liitosselvityksen laatimisesta.

Työn pohjana käytetään luotettavaa tietoaineistoa:  

 • Kirkkohallituksen data 
 • Tilastokeskuksen väestötiedot 
 • Kuntaliiton veroennuste 
 • Seurakunnalta erikseen pyydettävät tiedot 

Meillä FCG:llä on käytössä myös kunkin seurakunnan alueen kunnista kattavat väestöä, rakennetta ja kehitystä kuvaava tietoaineisto, jota voidaan hyödyntää tulevan kehityksen ennakoinnissa. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää