Näkemyksiä

Suomalaisen osaamisen vahvuus on arjen kekseliäisyydessä

En suoraan sanottuna pidä suomalaista osaamista erityisen poikkeuksellisena. Jos meitä vertaillaan vaikkapa maihin, joissa koulutus on vastaavalla tasolla, osaamisessa ei ole merkittäviä eroja.

Se ei tarkoita, etteikö suomalaisesta osaamisesta saisi olla ylpeä – siitä kuuluu olla. Itsevarmuutta saa ja täytyy olla, koska sitä tarvitaan, kun asioita viedään eteenpäin. Ja kyllä siihen syytäkin on. Meillä on paljon asioita, jotka ovat maailman mittakaavassa aivan poikkeuksellisia.

Meillä asiat toimivat ja se, jos jokin, on mittaamattoman arvokasta!

Juuri arjen kekseliäisyyteen liittyvissä asioissa me Suomessa ja muissa Pohjoismaissa loistamme. Niiden parissa on tehty käsittämättömän paljon loistavia innovaatioita. Meillä asiat toimivat ja se, jos jokin, on mittaamattoman arvokasta!

Yritykset osaamisemme suunnannäyttäjänä

Suomalaista koulutusta ylistetään maailmalla ja sen saavutuksia jaksetaan hehkuttaa – ihan syystäkin toki. Nostaisin suomalaisen osaamisen edistämisessä kuitenkin myös yritykset ja niiden tekemän työn merkityksen näkyvämmin esiin.

Yrityksillä on keskeinen rooli suomalaisen osaamisen edistämisessä.

Koulutus antaa hyvän teoriapohjan työlle. Tai kuten filosofi Esa Saarinen on asiaa kuvannut, koulutus on kuin kartta ja työelämä kuin maasto. Se, miten karttoja osataan soveltaa, kertoo koulutuksen tasosta. Kuitenkin vasta työelämä tekee kartanlukijasta suunnistajan, joten yrityksillä on keskeinen rooli suomalaisen osaamisen edistämisessä.

Mielikuvitus luovan mielen polttoaineena

Uhkakuvia suomalaiselle osaamiselle on korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen jatkuvan kehittämisen lopettaminen tai sen rapautuminen. Jos emme jatka koulutuksen ja tutkimuksen edistämistä, osaamisen ja laadun lasku on väistämätöntä.

Keho ja mieli ovat kokonaisuus, jota luovuus ruokkii.

Merkkejä tästä olen ikäväkseni jo havainnut. Koulutuksessa keskitymme liikaa perinteisiin matemaattis-luonnontieteellisiin opintoihin. Suomalaisen osaamisen säilyttämisessä pitää huomioida muitakin ulottuvuuksia. Esimerkiksi kyky kuvitella on nykyään oleellista. Kaikki luovat aineet ruokkivat mielikuvitusta ja mielestäni Suomessa opiskellaankin aivan liian vähän taideaineita ja liikuntaa. Keho ja mieli ovat kokonaisuus, jota luovuus ruokkii.

Loppuun vielä yksi suomalaisen osaamisen menestyksen este, joka on mainittava: me unohdamme puhua osaamisestamme. Oma viestini onkin, olkaa ylpeitä osaamisestanne ja kertokaa siitä maailmalle. Tai itse asiassa, menkää askel pidemmälle ja pitäkää itsestänne ihan kunnolla mekkalaa – olette sen työllänne ansainneet!

Tutustu myös

FCG esittää: Viisi tähteä -videosarjan jakso Suomalainen osaaminen vientituotteena

Kirjoittaja on Mikko-Pekka Hanski: Yksi kansainvälisen digimuotoiluyhtiö Ideanin perustajista. Toimii nykyisin oman perheyrityksensä kautta mielikuvitellen uusia maailmoja, kehittäen konsepteja ja sijoittaen ideoihin, jotka rakentavat parempaa yhteiskuntaa ja arkea.