Näkemyksiä

Uusi elämä vanhoille rakennuksille

Teknisen käyttöiän ylittäneet rakennukset voivat tarjota uutta elämää ja mahdollisuuksia, kun ne tutkitaan perusteellisesti ja korjataan oikein, asiantuntevasti valvottuna, hyvien korjaussuunnitelmien mukaisesti. Kaikkea ei tarvitse purkaa!

Huolella tehdyt tutkimukset ja elinkaaren aikaiset analyysit antavat päätöksille pohjan 

Ennen korjaustoimenpiteitä on välttämätöntä ymmärtää, mitä ollaan korjaamassa. Huolellisesti tehty kuntotutkimus antaa vankan pohjan suunnittelulle, tunnistaa rakennuksen riskirakenteet, LVI-tekniikan sekä muut keskeiset tekijät. Tämä perusteellinen tutkimus mahdollistaa korjaustoimenpiteiden kohdistamisen tarkasti ja kustannustehokkaasti.

Korjaussuunnittelussa voidaan hallita esille tuotuja riskejä, valita haluttu käyttöikä ja korjaustaso sekä asettaa luotettavat tavoitteet korjauksen onnistumisen arviointia varten. Lisäksi tarvitaan korjaushankkeen kokonaisuuden hallintaa, jossa suunnittelija ja tutkija tekevät yhteistyötä myös suunnitteluvaiheessa. 

Investointipäätösten tekeminen vanhoihin rakennuksiin voi olla haastavaa ilman kattavaa tietoa. Selkeä kustannus- ja elinkaaritarkastelu tuo esiin eri vaihtoehtojen taloudelliset ja pitkäaikaiset vaikutukset, mahdollistaen nopeat ja perustellut päätökset.

Rakennusterveys syntyy yksityiskohtaisen suunnittelun tuloksena 

Korjaussuunnittelussa tulee huomioida rakenteiden ja liitosten rakennusfysikaalinen toiminta sekä käytettävien rakennus- ja päällystysmateriaalien sisäilmaystävällisyys. Sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaatii pitkää kokemusta ja laaja-alaista osaamista. Korjaussuunnittelun yhdistäminen rakennetyyppien ja vaativien liitosten rakennusfysikaaliseen mallinnukseen takaa niiden toiminnan myös tulevaisuuden ilmastossa. 

Kun haluat varmistaa rakennusprojektin onnistumisen suunnitellulla tavalla, pölyttömästi ja kuivin rakentein sekä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta, tulee projektiin liittää ajoissa mukaan myös Terve Talo -ohjaus, kosteudenhallintakoordinaattori, turvallisuuskoordinaattori sekä rakennustyömaavalvonta koko projektin ajaksi. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.

Teemu Roine
Teemu Roine
Kuntotutkija,tiimipäällikkö
Lähetä viesti