Henkilö pitää kiinni ikäihmisen kädestä
Näkemyksiä

Väestö ikääntyy vauhdilla – miten kuntasi varautuu seniorisoitumisen trendiin?

Ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan merkittävästi lähivuosina ja vuosikymmeninä. Väestöllinen huoltosuhde, ikääntyneiden hoitajamitoitus ja hoidon tarve puhututtavat monella eri yhteiskunnan tasolla. Keskustelussa ovat tiiviisti läsnä myös kustannukset. Kansantaloudellisesta näkökulmasta ikääntyneiden tulisi voida asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Toimenpiteet kotona asumisen tukemiseksi ovat ensisijaisia, koska ne tukevat myös ikääntyneiden omia toiveita asumisesta.

Miksi ikääntyneiden asumisen kehittämiseen kannattaa panostaa?

Useimmissa kunnissa yli 75-vuotiaiden määrä tulee tuplaantumaan vuoteen 2040 mennessä ja yli 85-vuotiaiden määrä voi kasvaa jopa yli 200 % vuoteen 2040 mennessä. Näiden lukujen valossa on oleellista miettiä, miten juuri meidän kuntamme tulee vastaamaan tähän haasteeseen. Varautumiseen on monia eri tapoja.

Toimenpiteet kotona asumisen tukemiseksi ovat ensisijaisia, koska ne tukevat myös ikääntyneiden omia asumistoiveita.

Yksi oleellinen asia on, että esteetöntä asuntokantaa ei ole useissa kunnissa riittävästi. Kaikissa kunnissa ei ole myöskään tietoa ikääntyneiden asuinolosuhteista, ikäihmisten omista tarpeista ja toiveista tai talojen esteettömyystarpeista (esim. hissittömyys).  Jotta ikääntynyt voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, tulisi kunnissa kartoittaa perustietoja ikääntyneiden asuinolosuhteista. Kunta voi edistää esimerkiksi korjaustoimenpiteiden tarpeiden arviointia ja toteuttamista monella tapaa, jotta kotona asuminen olisi mahdollista mahdollisimman pitkään. Ikääntyneiden asuminen ei ole vain sosiaali- ja terveydenhuollon tai rakennusvalvonnan asia, vaan siihen tarvitaan tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Verkostohanke asumisen kehittämisen tukena

Olemme mukana Ympäristöministeriön ja ARAn osarahoittamassa verkostohankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa kuntien varautumista ikääntymiseen. Verkostohanke on osa Ympäristöministeriön käynnistämää ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa vuosille 2020-2022. Verkostohankkeessa suunnitellaan toimia, joilla kunnat voivat parantaa ikääntyvän väestön asumista. Verkostohanke on vielä käynnissä, mutta jo tähän mennessä on huomattu, että kuntien välillä on eroja. Joissakin kunnissa ollaan varautumisessa pidemmällä kuin toisissa.

Ikääntyneiden asuminen ei ole vain sosiaali- ja terveydenhuollon tai rakennusvalvonnan asia, vaan siihen tarvitaan tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Kirjoitamme aiheesta lisää hankkeen edetessä, ja suosittelemmekin seuraamaan blogikirjoituksiamme!

Marika Koramo, projektipäällikkö

Darja Urvas, asiantuntija

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Ikäihmisten asumisen trendit, kustannustehokkaat palvelut ja suunnittelu

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa keskustellaan ikäihmisten asumisen trendeistä, viimeaikaisesta tutkimuksesta liittyen vaikuttavaan ja kustannustehokkaaseen palvelutuotantoon sekä seniorikohderyhmälle suunnittelun erikoiskysymyksistä.