Näkemyksiä

Vaikutusten ennakkoarviointi – EVA apuna

Kunnat ja hyvinvointialueet tekevät päätöksiä, joilla on laajoja ja pitkäkestoisia vaikutuksia. Päätöksiä valmistellessa näitä vaikutuksia on pyrittävä ennakoimaan. Tähän apua tuo vaikutusten ennakkoarviointimenetelmä (EVA), joka auttaa tunnistamaan vaikutukset hyvissä ajoin. 

Laaja vaikutusten ennakkoarviointi parantaa päätöksenteon laatua 

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on lakisääteinen velvollisuus arvioida päätöstensä vaikutuksia ennen päätöksentekoa. Tämä laaja vaikutusten ennakkoarviointi on olennainen osa vastuullista hallintoa, sillä päätökset voivat vaikuttaa monin eri tavoin alueen asukkaisiin, henkilöstöön, ympäristöön ja talouteen. EVA-menetelmän avulla näitä vaikutuksia voidaan tarkastella monipuolisesti ja eri näkökulmista, sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Vaihtoehtojen vaikutuksien arvioiminen eri näkökulmista mahdollistaa hyvään ymmärrykseen perustuvia ja vastuullisia päätöksiä liittyen kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan.

EVA-työväline auttaa vertailemaan eri päätösvaihtoehtoja 

Vaikutusten ennakkoarviointia helpottaa sähköinen EVA-työväline, joka mahdollistaa vaikutusten tarkastelun laaja-alaisesti eri toimialojen välillä. Lisäksi työvälineellä voidaan arvioida lapsivaikutuksia oman erillisen pohjan avulla. EVA-työväline on osa sähköistä hyvinvointikertomusta (SHVK) ja se on saatavilla myös erillisenä lisenssinä.  

Asiantuntijamme ovat käytettävissä asiakkaan tukena arviointiprosessien eri vaiheissa vetäen esimerkiksi arviointityöpajoja sekä analysoiden ja tulkiten tuloksia.   

EVA-työväline on Kuntaliiton omistama ja sen ylläpito, kehittäminen ja neuvonta toteutetaan yhdessä FCG:n kanssa. 

Haluaisitko tietää enemmän siitä, miten vaikutusten ennakkoarviointi voi auttaa teidän kunnassanne tai hyvinvointialueellanne? Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Pirjo Haukkapää-Haara
Pirjo Haukkapää-Haara
Johtava konsultti
Lähetä viesti