Elinvoiman mittaaminen

Elinvoiman mittaaminen

Jokainen kunta linjaa tavoitteitaan strategiassa ja tarkentaa niitä ohjelmissaan, mutta miten elinvoimatavoitteissa onnistumista olisi syytä mitata? Autamme valitsemaan oikeat indikaattorit sekä tutkimaan kunnan tilannetta vuosikymmenten kokemuksella. 

Elinvoiman mittaamiselle ei ole yleispäteviä sääntöjä 

Kunnissa pyritään yleisesti elinvoiman parantamiseen. Tämä linjataan usein strategian tasolla ja tavoitteen saavuttamiseksi on määritetty liuta toimenpiteitä. Universaalia mittaristoa elinvoimalle ei kuitenkaan ole, ja toimenpiteistäkin osataan usein todeta lähinnä se, onko ne toteutettu vai ei.  

On siis tarpeen miettiä, miten elinvoimatavoitteita voitaisiin mitata mahdollisimman kuvaavasti. Tärkeintä on tunnistaa kunnan strategialle olennaisimmat indikaattorit. Eri kaupungeissa elinvoiman mittaaminen on ratkaistu eri tavoin. Voidaan esimerkiksi tarkastella jatko-opintopaikkojen houkuttelevuutta tai uusien yritysten määrää, kansainvälisyyttä tai tapahtumien määrää. Muuttujan valinta kuvastaa kunnan strategiaa. 

FCG on kehittänyt uusia mittaamisen tapoja 

Kunnissa kertyy monenlaista dataa toiminnan ja erilaisten mittareiden myötä. Vaikka dataa kerätään, sitä ei kuitenkaan välttämättä osata jalostaa aidosti päätöksentekoa ja strategista kehittämistä tukevaan muotoon. Tiedolla johtaminen onnistuu ainoastaan sellaisen tiedon pohjalta, joka on hyödynnettävässä muodossa.  

Asiantuntijamme auttavat kuntia löytämään oikeat indikaattorit ja valitsemaan strategiaa palvelevat mittarit jo olemassa olevien joukosta. 

FCG on tehnyt vuosia töitä elinvoiman mittaamisen kehittämiseksi. Olemme edistäneet elinvoiman mittaamista mm. Kuntaliiton kanssa järjestetyn elinvoiman kehittämisverkosto EVE:n kautta yhteistyössä verkostokuntien kanssa. Meillä on lisäksi kahden vuosikymmenen kokemus olemassa olevan tiedon jalostamisesta strategiaa ja päätöksentekoa hyödyttävään muotoon. Hyödynnämme työssämme esimerkiksi ART-ennakointimallia. 

Elinvoimaindikaattori kertoo kunnan elinvoimasta 

Joitakin valmiita työkaluja on myös olemassa. Kuntaliiton nettisivuilta löytyvä kuntien elinvoimaindikaattori -palvelu on yhdistetty muuttuja kunnan elinvoiman kannalta keskeisistä ulottuvuuksista: väestömuutoksesta, työpaikkamuutoksesta, verotulojen muutoksesta, taloudellisen huoltosuhteen muutoksesta sekä koulutustason muutoksesta. Indikaattori päivittyy, kun tilastot päivittyvät. Palvelusta jokainen kunta voi tarkistaa oman elinvoimalukunsa.  

Yleiset tunnusluvut kuten muuttovoitto- tai tappio, väestön ikärakenne sekä työpaikkojen ja toimialojen kehitys ovat kuitenkin monien muuttujien summia ja usein globaaleja virtauksia ja trendejä seuraavia. Kunnan toimenpiteiden vaikutusta tapahtuneeseen kehitykseen on usein lähes mahdotonta erottaa. 

Pitkällä aikavälillä on kuitenkin selvästi nähtävissä, että kahden samoista lähtökohdista ponnistaneen kunnan kehitys on tehtyjen valintojen ansiosta kehittynyt eri suuntiin. Elinvoima käsittää myös vaikeasti mitattavissa olevan sosiaalisen ulottuvuuden, joka voi poikia poikkeuksellista vireyttä, tulevaisuuden toivoa ja eloa. 

Haluaisitko löytää kuntasi strategiaa parhaiten palvelevat elinvoiman mittarit? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa. 

Sami Miettinen
Sami Miettinen
Varatoimitusjohtaja
Markku Pyykkölä
Markku Pyykkölä
Johtava konsultti