Kaksoisjohtaminen

Kaksoisjohtaminen

Kaksi henkilöä kävelemässä valaistussa tunnelissa

Suomessa kunnan ja hyvinvointialueen johtamisen vallitsevana käytäntönä on kaksoisjohtaminen, joka piirtää jakolinjan poliittisen ja operatiivisen johdon välille. Toimivan kaksoisjohtamisen kulmakivet ovat luottamus sekä sujuva yhteistyö luottamushenkilöiden ja ammattijohtajien välillä. 

Hyvä kaksoisjohtaminen tukee parhaimmillaan strategian toteutumista 

Toimiva kaksoisjohtaminen on kuntien ja hyvinvointialueiden menestymisen kannalta keskeinen tekijä, jota luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolien selkiyttäminen ja hyvien toimintatapojen käyttöönotto parantavat. Hyvä kaksoisjohtaminen perustuukin selkeään työnjakoon, sujuviin prosesseihin ja hyvään viestintään eri toimijoiden välillä. 

Autamme löytämään oikeat yhteistyön mallit 

Kuten muutakin johtamista, kaksoisjohtamista voidaan kehittää systemaattisella ja eri sidosryhmät osallistavalla työskentelyllä.  

Meillä on maan paras kuntajohtamisen asiantuntemus: tunnemme ammatti- ja poliittisten johtajien arjen sekä päätöksentekoprosessien yksityiskohdat. Olemme auttaneet satoja kuntia parantamaan johtamisen käytäntöjään. 

Kaksoisjohtamisen kysymyksissä tarjoamme konkreettisia toimintamalleja ja autamme kehittämään mm. yhdessä määritettyjä yhteistyökäytäntöjä tai huoneentauluja, joiden avulla keskustelukulttuuria voidaan kehittää ja päätöksentekoa parantaa. Tuemme myös tehokkaampien vuorovaikutustapojen valjastamisessa kaksoisjohtamisen laadun parantamiseksi. 

Haluaisitko kuulla lisää kaksoisjohtamisen kehittämiseksi tarjoamistamme palveluista? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi!