Konsultointipalvelut kuntayhtiöille

Autamme myös kuntayhtiöitä kehittämään toimintaansa

Moderni työympäristö

Koko maailma ja Suomi elävät valtavien murrosten aikaa. Murrosten keskellä punnitaan kyky tarttua mullistuksiin ja halu tarkastella maailmaa eri näkökulmista. Erikoisosaamistamme on ratkaista ratkaisematon ja kehittää paremmaksi palaset, joista rakentuu hyvä elämä. Uniikki ymmärrys tulevasta syntyy ihmisistämme, asiakkaistamme ja teknologiasta. Tunnemme FCG:llä kuntakentän – ja myös kuntayhtiöiden toimintamaailman – kuin omat taskumme.

Olemme koonneet tälle sivulle kuntaomisteisille yhtiöille suunnattuja konsultointipalveluja.

Digitalisaatio

Digitiekartta digitalisoitumisen suunnitteluun ja toimeenpanoon

Digitiekartta on kokonaisuus, joka helpottaa digitalisaation edistämisen haltuunottoa.

”Digitiekartat toimivat nyt hyvänä pohjana ja jatkuvasti päivitettävänä työkaluna kuntien sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun digitalisaation kehittämisessä jatkossa”, kertoo Kajaanin ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Ari Kainulainen.

Digitiekartta perustuu osaamisen ja ymmärryksen lisäämiseen, resurssien kohdentamiseen, vastuiden jakamiseen ja yhdessä tekemisen korostamiseen. Digitiekartta luo läpinäkyvyyttä, ohjaa toimintaa ja kehittämistä ja nostaa esille digitalisaation mahdollisuuksia.Työn tuloksena asiakas saa konkreettisen ja aikataulutetun suunnitelman organisaation digitalisoitumisen edistämiseksi.


Johtaminen

DiSC-johtajuusprofiilit johtamisen ja johtoryhmän kehittämiseen

DiSC johtajuusprofiilin ja niiden henkilökohtaisen läpikäymisen avulla pyritään parantamaan johtoryhmän toimintaa sekä jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta.

”Valmentajan ja konsultin näkökulmasta on ilo oivalluttaa ja haastaa johtajia kehittymään edelleen paitsi yksilöinä, myös ryhmänä”, kertoo Sodankylän kunnalle johtajakoulutusta vetänyt FCG:n johtava konsultti Pirjo Haukkapää-Haara.

Hallitustyöskentelyn itsearviointi ja kehittäminen

Hallitustyöskentelyn kehittäminen sisältää hallitustyöskentelyn itsearviointikyselyn yhtiön hallituksen jäsenille. Lisäpalveluna hallitustyöskentelyn tulosten esittely ja hallitustyöskentelyn kehittäminen tulosten perusteella. Työ kehittää ja ohjaa hallituksen yhteistoimintaa ja tarjoaa raportointiaineistoa yhtiön toiminnasta.

Johtoryhmätyöskentelyn itsearviointi ja kehittäminen

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen sisältää johtoryhmätyöskentelyn itsearviointikyselyn yhtiön johtoryhmän jäsenille. Lisäpalveluna johtoryhmätyöskentelyn tulosten esittely ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen tulosten perusteella. Työ kehittää ja ohjaa johtoryhmän yhteistoimintaa ja tarjoaa raportointiaineistoa yhtiön toiminnasta.

Riskikartoitus riskienhallintaan ja varautumiseen

Riskikartoitus toteutetaan johtoryhmätyöskentelynä. Riskikartoituksen tuloksena asiakas saa ajan tasalla olevan riskimatriisin, joka perustuu mahdollisten riskien tunnistamiseen ja niihin varautumiseen.


Strategiatyö ja suunnitelmat

Strategiatyö strategian laadintaan tai päivittämiseen

Strategia koostuu arvoista, missiosta, visiosta, tavoitteista, toimenpiteistä ja seurannasta. Prosessi lähtee liikkeelle lähtötilanteen arvioimisesta SWOT-analyysillä. Strategiaa toteutetaan strategiatyökirjan avulla työpajoissa johtoryhmän ja asiantuntijoiden yhteistyönä. Strategiatyön tuloksena asiakas saa strategian, joka perustuu organisaation nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin sekä strategisiin valintoihin.

”Yrityksen tarkoitusta ja tavoitteita saatiin projektin myötä kirkastettua. Kirkastamisessa oli tärkeää se, että myös omistajat saavat lausua sen, mitä omistajat arvostavat ja pitävät tärkeänä toiminnassamme. Näin osaamme asettaa tavoitteemme oikein.” kertoo strategiatyön asiakkaana toimineen Tilikunta Oy:n toimitusjohtaja Jari Hytönen.

Ilmastosuunnitelman laatiminen tai kehittäminen

Ilmastosuunnitelman osa-alueita ovat muun muassa tilannekuvan kokoaminen, tavoitetason määrittäminen ja toimenpiteistä päättäminen sekä vuorovaikutus omistajien ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Tarjoamme lisäpalveluina myös ilmastotyöpajoja, konserniohjauksen kehittämistä sekä ilmastoviestintäsuunnitelmia. Työn tuloksena syntyy ajantasainen ja omistajien hyväksymä ilmastosuunnitelma sekä keskeisten sidosryhmien ja asiakassegmenttien sitoutuminen toimenpiteisiin.


Etkö löytänyt etsimääsi?

Ota yhteyttä ja räätälöidään teidän tarpeisiinne sopiva paketti!

Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti