Ilmastosuunnitelma

Ilmastosuunnitelma

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat ottaneet ilmastoasiat osaksi päätöksentekoaan, ja monessa organisaatiossa työstetään ilmastosuunnitelmaa. Ilmastopoliittisen ohjauksen lisääntyessä ja mittarien sekä laskentamenetelmien kehittyessä asiantuntijatuki on usein tarpeen. 

Ilmastotyö on aloitettava viimeistään nyt 

Suomen uusi ilmastolaki tuli voimaan vuonna 2022, ja sitä täydentämään ilmastolakiin 1.3.2023 tuli muutos, jossa kunnille sisällytettiin velvoite laatia ilmastosuunnitelma.

Järjestyksessään toinen ilmastojohtamisen valmennus eli ILMAVA II käynnistetään syksyn 2023 aikana. ILMAVA II on Kuntaliiton ja FCG:n yhdessä toteuttama verkostohanke, josta kuntien ylin johto saa eväitä vaikuttavaan ilmastojohtamiseen sekä oman organisaation ilmastosuunnitelman tekemiselle. Sisällöistä vastaavat Kuntaliiton, FCG:n ja yhteistyökumppaneiden kokeneet asiantuntijat.

Lakia yhdessä tulkiten, hyviä käytäntöjä toisilta omaksuen ja vertaistukea matkan varrella saaden valmistuu lakisääteinen ilmastosuunnitelma kivuttomasti ja oikeisiin asioihin keskittyen. Tekemisen tueksi etsimme tarvittavan tietopohjan ja johtamisen tueksi tarvittavat indikaattorit kullekin osallistujakunnalle. Matkan varrella seuraamme lain toimeenpanosta ja suunnitelmien käytäntöön viemisestä eri puolilta maata saatuja kokemuksia.

Lataa alta esite ILMAVA II -verkostohankkeesta

ILMAVA II –verkosto on jatkoa Kuntaliiton vuonna 2021 toteuttamalle ILMAVA-hankkeelle, johon osallistui kolmentoista kunnan ylintä johtoa ja ilmastotyön ammattilaista, ks. materiaali Kuntaliiton sivuilla.

Johdonmukainen työ ilmastoasioiden parissa on syytä aloittaa viimeistään nyt.  

Strategisen tason ilmastotyö voi kuitenkin tuntua vaikeasti lähestyttävältä, ja kuntien ja hyvinvointialueiden välillä on eroja mm. resurssien määrään liittyen. Täydellisyyden tavoittelun sijaan reipas ja realistinen toimeen tarttuminen on pääasia. Ilmastosuunnitelma voi olla alueensa näköinen: tärkeintä on kattaa kaikki olennaiset ilmastotyön osa-alueet ja lähteä toteuttamaan suunnitelmaa määrätietoisesti ja poikkihallinnollisesti. 

Autamme luomaan käytännön työtä hyödyttävän ilmastosuunnitelman  

FCG on Suomen laaja-alaisin kuntia ja hyvinvointialueita konsultoiva toimija. Meillä yhdistyy kovan luokan ympäristö- ja ilmasto-osaaminen sekä vuosikymmenten mittaan kertynyt syvällinen ymmärrys kunta-alasta ja sen lainalaisuuksista. Meiltä löytyy myös mm. rakentamisen, kaupunkisuunnittelun, uusiutuvan energian sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijuutta. 

Autamme kuntia ja hyvinvointialueita laatimaan ilmastosuunnitelman, joka toimii ennen kaikkea käytännöllisenä apuna ilmastotyössä. Tavoitteena on luoda suunnitelma, joka on helppo viestiä ja joka sisältää realistisia ja järkevästi todennettavia toimenpiteitä.  

Haluaisitko kuulla lisää kunnan tai hyvinvointialueen ilmastosuunnitelmasta? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa! 

Hae valtionavusta

Ilmastosuunnitelmien laatimiseen ja päivittämiseen sekä niihin liittyvään suunnitteluun, selvityksiin, kouluksiin jne. on mahdollista saada valtionavustusta.

Sirpa Korhonen
Sirpa Korhonen
Johtava konsultti
Markku Pyykkölä
Markku Pyykkölä
Johtava konsultti
Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous