Ilmastosuunnitelma

Ilmastosuunnitelma.

Kunnat ja hyvinvointialueet ovat ottaneet ilmastoasiat osaksi päätöksentekoaan, ja monessa organisaatiossa työstetään ilmastosuunnitelmaa. Ilmastopoliittisen ohjauksen lisääntyessä ja mittarien sekä laskentamenetelmien kehittyessä asiantuntijatuki on usein tarpeen. 

Ilmastotyö on aloitettava viimeistään nyt 

Suomen uusi ilmastolaki tuli voimaan vuonna 2022, ja sitä täydentämään on tulossa kuntia koskeva velvoite laatia ilmastosuunnitelma määräajoin. Monet kunnat ja hyvinvointialueet ovatkin nostaneet ilmastokysymykset ylimmän johtonsa agendalle, ja viime vuosina tavoitteellinen ilmastotyö on lisääntynyt kuntakentällä. 

Johdonmukainen työ ilmastoasioiden parissa on syytä aloittaa viimeistään nyt.  

Strategisen tason ilmastotyö voi kuitenkin tuntua vaikeasti lähestyttävältä, ja kuntien ja hyvinvointialueiden välillä on eroja mm. resurssien määrään liittyen. Täydellisyyden tavoittelun sijaan reipas ja realistinen toimeen tarttuminen on pääasia. Ilmastosuunnitelma voi olla alueensa näköinen: tärkeintä on kattaa kaikki olennaiset ilmastotyön osa-alueet ja lähteä toteuttamaan suunnitelmaa määrätietoisesti ja poikkihallinnollisesti. 

Autamme luomaan käytännön työtä hyödyttävän ilmastosuunnitelman  

FCG on Suomen laaja-alaisin kuntia ja hyvinvointialueita konsultoiva toimija. Meillä yhdistyy kovan luokan ympäristö- ja ilmasto-osaaminen sekä vuosikymmenten mittaan kertynyt syvällinen ymmärrys kunta-alasta ja sen lainalaisuuksista. Meiltä löytyy myös mm. rakentamisen, kaupunkisuunnittelun, uusiutuvan energian sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijuutta. 

Autamme kuntia ja hyvinvointialueita laatimaan ilmastosuunnitelman, joka toimii ennen kaikkea käytännöllisenä apuna ilmastotyössä. Tavoitteena on luoda suunnitelma, joka on helppo viestiä ja joka sisältää realistisia ja järkevästi todennettavia toimenpiteitä.  

Haluaisitko kuulla lisää hyvinvointialueen tai kunnan ilmastosuunnitelmasta? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa! 

 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
+358 40 520 3020