Seurakuntien talouskonsultointi

Talouskonsultointia seurakunnille

Suomalainen järvimaisema

Seurakuntien tarpeisiin räätälöity talouskonsultointimme auttaa seurakuntia tuottamalla analyysejä, painelaskelmia, sopeutussuunnittelua tai liitosselvityksiä. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus seurakuntien talouden erityiskysymyksistä, ja pohjaamme analyysimme aina luotettavaan tietoon. 
 

Talouden analyysit tuottavat arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi 

Seurakuntakohtaisella analyysillä arvioimme jäsenmäärän ja verotulon kehitystä ja tämän vaikutusta toimintakatteen kasvuun ja paineeseen kirkollisveroprosenttia kohtaan. Tuotamme monipuolisen analyysin, joka sisältää seuraavat tarkastelut: 

 • Seurakunnan jäsenmääräarvio 
 • Kunnan asukasluvun ja väestön ikärakenteen kehitys 
 • Kirkollisveron toteuma ja kehitysarvio 
 • Toimintakatteen kehitys 
 • Bruttoinvestoinnit 
 • Painelaskelmat 
 • Verrokkitarkastelu (koko maa ja nimetyt verrokkiseurakunnat) 
   

Painelaskelman avulla voimme puolestaan ennakoida seurakunnan talouden tulevaa kehitystä menneen kehityksen, nykytilan ja käytettävissä olevien taustatietojen pohjalta. Laskelman avulla seurakunta voi ennakoida mm. jäsenmäärän muutoksen tai investointien vaikutusta talouden tasapainoon ja/tai sopeutustarpeeseen. Painelaskelma on toimiva työkalu seurakunnan oman taloussuunnittelun tueksi.  

Tukena sopeutustoimissa tai seurakuntaliitosten suunnittelussa

Olemme olleet monen kunnan sopeutustyön tukena ja auttaneet myös useita seurakuntia sopeuttamaan talouttaan. Tarjoamme sopeutustyöhön selkeän ja johdetun prosessin, hyvät analyysityökalut ja ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen. Sopeutustyön tavoitteena on yhdessä seurakunnan toimijoiden kanssa valmistella kirkkovaltuustossa pakettina hyväksyttävä ohjelma, jonka avulla seurakunnan talous saadaan tasapainoiseksi asetetun tavoitteen mukaisesti. 

Mitä suurempi muutos on edessä, sitä hyödyllisempää on katsoa tulevaan yhdessä kokeneen kumppanin kanssa. 

Tuemme myös seurakuntaliitosten valmistelussa. Asiantuntijamme voi toimia liittymistä selvittävien seurakuntien selvitysmiehenä/liitoskonsulttina vastaten liitosprosessin toteuttamisesta ja liitosselvityksen laatimisesta. Selvityksessä tehdään mm. liitoslaskelmat, eli kunkin seurakunnan painelaskelma itsenäisenä ja toisaalta yhdistyneinä, sekä analyysit siitä, mitä jatkaminen itsenäisenä seurakuntana tai uutena seurakuntana merkitsisi. 

Pohjaamme työmme luotettavaan tietoaineistoon: 

 • Kirkkohallituksen data 
 • Tilastokeskuksen väestötiedot 
 • Kuntaliiton veroennuste 
 • Seurakunnalta erikseen pyydettävät tiedot 

FCG:llä on käytössä myös kunkin seurakunnan alueen kunnista kattavat väestöä, rakennetta ja kehitystä kuvaava tietoaineisto, jota voidaan hyödyntää tulevan kehityksen ennakoinnissa. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää!