TARKKA

TARKKA yhdistää PTS:n, kuntoarvion ja kuntotutkimuksen

Puinen rakennuksen malli

TARKKA-rakennuskortti koostaa kiinteistön kunto-, kustannus- ja tutkimustiedon selkeäksi kokonaisuudeksi.

TARKKA on rakennusten korjaustarpeiden ja -kustannusten sekä järjestelmä- ja rakennekohtaisen tutkimustiedon hallintaan kehittämämme vallankumouksellinen menetelmä. TARKKA selkeyttää kokonaisuutta, ehostaa tutkimusta ja tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Realistinen kuva korjaustarpeista syntyy laaja-alaisesta osaamisesta

Riskirakenteiden ja piilevien vaurioiden tunnistaminen on kustannusten kannalta merkittävässä roolissa. FCG:llä on pitkä kokemus kosteus- ja sisäilmateknisistä kuntotutkimuksista sekä korjaussuunnittelusta. TARKKA-tarkastusmallissa on huomioitu mm. kaikki asumisterveyteen tai kustannuksiin vaikuttavat tekijät, jotta voimme tuottaa asiakkaallemme mahdollisimman realistisen kuvan tulevista korjaustarpeista.

TARKKA huomioi muita menetelmiä paremmin kiinteistön taloudellisen näkökulman: teknisen nykyarvon, uudishinnan, korjausasteen, korjaustarpeet ja niiden kustannukset.

TARKKA perustuu kyselyohjelmistoon, jonka ansiosta jokainen kiinteistö arvioidaan systemaattisesti identtisen kriteeristön avulla. Menetelmän myötä eri kiinteistöihin tehdyt, tai eri tarkastajan tekemät arviot ovat keskenään vertailukelpoisia.

Selkeä näkymä kiinteistön kuntoon ja tuleviin kustannuksiin

TARKKA on entistä tehokkaampi ja tarkempi tapa arvioida kiinteistön taloudellista tilannetta, kuten korjaustarpeita ja kiinteistön todellista arvoa.

Rakennuksen teknisen nykyarvon määrittäminen on rakennuksen taloudellisen arvon ymmärtämisen kannalta tärkeää, sillä se paljastaa eri rakenneosien arvonaleneman, vaikkei niihin kohdistuisi välitöntä korjaustarvetta. Tämän avulla voidaan hahmottaa kiinteistön arvo suhteessa muihin vastaavan käyttötarkoituksen rakennuksiin, olivat ne sitten uudempia tai vanhempia.

Tulevaisuudessa laskelmiin tullaan lisäämään esimerkiksi purku- ja energiakustannukset. Lisäksi tulevien kehitysversioiden myötä tarkempien jatkotutkimusten raportointi tullaan liittämään osaksi rakennuskorttia, jolloin tieto on koottua, selkeää, tasalaatuista– ja ennen kaikkea kustannustehokkaammin tuotettua.

TARKKA-kiinteistöarviointi 

• Sisältää yli 1 000 arviointikohtaa: esim. alapohjarakenteen arviointi muodostuu useasta kymmenestä tarkastuskohdasta.
• RT-ohjekortteja kattavampi menetelmä.
• Painottaa riskirakenteiden ja sisäilmaolosuhteiden arviointia
• Ottaa kantaa myös mm. kiinteistön energiaratkaisuihin ja esteettömyyteen
• Muodostaa näkymän tuleviin todellisiin korjauskustannuksiin ja sisältää PTS:n
• Kertoo kiinteistön teknisen nykyarvon, vastaavan uudiskohteen hinnan, korjaustarpeen ja korjausasteen.
• Tuottaa kiinteistöstä riippumatta geneerisen arvion, jolloin TARKAn avulla tuotetut raportit ovat keskenään vertailtavissa
• Suunnitelmallisen tarkastusprosessin ja teknologian avulla voidaan tuottaa arvio normaalia kuntoarviota tehokkaammin ja edullisemmin
• Mahdollistaa rakenne- ja järjestelmäkohtaisten jatkotutkimusten lisäämisen osaksi raporttia
• Muodostaa merkittäviä kustannussäästöjä

”Selkeämpi, kattavampi, edullisempi.” 

– TARKKA-kiinteistöarvioinnin tilannut asiakas. 
Lähikuva ryhmästä ihmisiä kasaamassa rakennuksia palikoista

Tiesitkö: Avustus taloyhtiöille kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun

ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tukee kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksia sekä tällaisten rakennusten perusparannuksen suunnittelukustannuksia.  

Tuen tavoitteena on edistää suunnitelmallista kiinteistönpitoa, rakennuskannan laadun ylläpitoa sekä tukea ja kannustaa omistajia toteuttamaan kiinteistöjen korjauksia. 

Haluaisitko kuulla lisää TARKKA-kiinteistöarvioinnista? Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja varaa maksuton konsultaatio! 

Teemu Linnakoski
Teemu Linnakoski
Liiketoimintajohtaja, Rakentamisen tutkimukset
Lähetä viesti