Keskustakirjasto Oodin julkisivu
Näkemyksiä

Tiedätkö omistamiesi kiinteistöjen teknisen nykyarvon ja korjaustarpeet?

TARKKA toimii perinteistä kuntoarviota paremmin.

Käyttövesiputki tai vesikate on järkevintä korjata, ennen kuin rikkoutumisesta aiheutuneet vuodot aiheuttavat korjauskustannuksia, jotka voivat olla usein harmillisen suuria itse korjausinvestointiinkin verrattuna. Valitettavan usein kohteiden todellinen kunto on kuitenkin kiinteistöä huoltavien henkilöiden osaamisen varassa ja tieto asiasta heidän korviensa välissä – sen sijaan, että se olisi niillä, jotka päättävät investoinneista. Puutteellinen tieto taas aiheuttaa usein vääriä investointipäätöksiä. Hätäkorjaukset ovat kalliita, eikä itse ongelmaa saada niiden avulla poistettua, vaan käyttöikänsä päässä oleva käyttövesilinja voi vuotaa viikon tai kuukauden kuluttua toisesta kohdasta.

Pelkän korjausvelan tarkastelu ei johda oikeisiin korjauksiin – tai anna riittävää kuvaa tarvittavista investoinneista

Korjausvelkaa on tyypillisesti käytetty kuvaamaan rakennuskannan kuntoa ja tulevaa korjaustarvetta. Korjausvelka-arviot ovat kuitenkin vain viitteellisiä ja edustavat lineaarista laskutapaa. Arvioissa ei riittävästi korostu suunnittelun, toteutuksen, korjausten tai käytön aikana mahdollisesti tapahtuneet virheet tai riskirakenteet ja niiden vauriot. Markkinoilla muutaman sadan euron korjausvelka-arvioita tekevät toimijat eivät aina edes vaivaudu käymään kohteessa paikan päällä.

Harhaanjohtava korjausvelka-arvio johtaa vääräaikaisiin tai pahimmillaan turhiin korjauksiin.

Optimaalista korjausjärjestystä ei näin ollen saavuteta, eikä kiinteistökannan hyvää kuntoa saada ylläpidettyä. Pelkän korjausvelan tarkastelu myös hämärtää näkymää tarvittavien investointien määrästä.

TARKKA-rakennuskortti kehitettiin antamaan 360 asteen kokonaiskuva

Tähän tarpeeseen kehitimme TARKKA-menetelmän, jossa jokainen kiinteistö arvioidaan systemaattisesti saman kriteeristön perusteella. Arviointikohtia per kiinteistö on yli 1 000 ja arvioinnissa painotetaan mm. riskirakenteiden, sisäilmaolosuhteiden sekä energiaparannustarpeiden arviointia.

Arvioinnin myötä kiinteistöistä syntyy taloudellinen kokonaiskuva: kiinteistön tekninen nykyarvo (€), vastaavan uudiskohteen hinta (€), korjaustarve (€), korjausaste (%) sekä PTS-suunnitelma.

Konkretian lisäksi TARKKA on tehokas menetelmä erityisesti isojen rakennuskantojen (jopa yli 100 kiinteistöä) arviointiin. Useamman kiinteistön omistajan raportista löytyvät pisteytettynä kaikki tarkastellut kiinteistöt, jolloin niiden keskinäinen vertailu käy käden käänteessä.

Realistista tilannekuvaa tarvitaan

Laadukas ja taloudellisesti tehokas kiinteistönhallinta vaatii realistisen tilannekuvan, jonka avulla kiinteistöjen todellinen kunto ja korjaustarve saadaan selville. Selkeä tilannekuva helpottaa ennakointia ja kiinteistöjen tulevaisuutta koskevia päätöksiä – ja säästää todistetusti myös rahaa. Ja mitä suurempia kiinteistökantoja omistaa, sitä tärkeämpää on tietää, missä kunnossa kiinteistöt todellisuudessa ovat.

Teemu Linnakoski
Teemu Linnakoski
Liiketoimintajohtaja, Rakentamisen tutkimukset
Lähetä viesti
Kasper Käyhkö
Kasper Käyhkö
Kehityspäällikkö, projektipäällikkö
Lähetä viesti