RAVA®-mittari arvioi ikääntyneen toimintakykyä ja avuntarvetta

RAVA®-mittari arvioi ikääntyneen toimintakykyä ja avuntarvetta

RAVA®-mittarin säännöllinen käyttö tuottaa organisaatiolle hyödyllistä tietoa, jonka perusteella iäkkään henkilön toimintakykyä voidaan seurata ja löytää henkilölle sopiva hoitomuoto

RAVA®-mittarilla saadaan tietoa iäkkään henkilön toimintakyvystä ja avuntarpeesta. Henkilön toimintakykyä ja avuntarvetta arvioidaan 15 eri toiminnolla, joilla arvioidaan perus-, väline- ja psykososiaalisia toimintoja.

RAVA®-mittarin tuottamaa tietoa voidaan käyttää yksilötasolla hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa ja päivittämisessä. Kunta- ja organisaatiotasolla tietoa voidaan hyödyntää resurssisuunnittelussa ja kustannusten arvioinnissa. Valtakunnan tasolla tietoa voidaan käyttää omaishoidon tuen määrittämisen apuvälineenä ja palvelujen kehittämisessä. RAVA®-mittarin tieto tukee johtamista ja esimiestyötä. 

RAVA®-mittari on TOIMIA-tietokannassa.