Uratarina

Tutustu FCG:läiseen! Mirjam Hyvönen, Projektijohtaja, Kaupunkisuunnittelu

Kuka olet ja mitä teet FCG:llä?  

Olen Mirjam Hyvönen, Kuopiossa asuva arkkitehti. Toimin FCG:n kaupunkisuunnittelutiimissä projektijohtajana ja teen monipuolisia alueidenkäytön suunnitteluun liittyviä hankkeita sekä selvityksiä. Työskentelen projekteissa projektipäällikkönä, asiantuntijana ja välillä seikkailen myös maastotöissä. 

Opiskelutaustasi?  
  
Opiskelin Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa 2004—2010 arkkitehtuuria, pääaineina yhdyskuntasuunnittelu ja korjausrakentaminen. Työn ohessa olen pyrkinyt täydentämään osaamistani lisä- ja täydennysopinnoilla, jotka ovat liittyneet esimerkiksi tulevaisuudentutkimukseen sekä kestävään rakentamiseen ja kaupunkisuunnitteluun. Ammatillinen arkkitehti-identiteettini on ollut hieman myllerryksessä jo jonkin aikaa, joten lääkkeeksi tähän päädyin aloittamaan YAMK-opinnot Savoniassa kestävän tulevaisuuden asiantuntija opinto-ohjelmassa tänä syksynä. 

Miten päädyit FCG:lle?   

Tulin FCG:lle ensimmäisen kerran vuonna 2015 FCG Suunnittelu ja Tekniikan palvelukseen, kaverin vinkkaamana. Ehdin olla talossa noin vuoden ennen kuin siirryin töihin Kuopion kaupungille asemakaavoitukseen ja hankesuunnitteluun. Takaisin FCG:lle palasin syksyllä 2021. Motivaatio palata liittyi monipuolisiin ja mielenkiintoisiin projektitöihin, mukavaan tiimihenkeen sekä yleiseen tekemisen meininkiin. 

Mitä työpöydälläsi on tällä hetkellä?   

Tällä hetkellä työskentelen pääasiassa yleiskaava- ja asemakaavahankkeiden parissa. Maantieteellisesti projektit ovat eri puolella Suomea, pääpainona kuitenkin Itä-Suomi. Viime aikoina myös erilaiset asumiseen liittyvät selvitykset, maakuntakaavoitusta tukevat tarkastelut sekä matkailuhankkeet ovat olleet ajankohtaisia. 

  
Mikä FCG:n nykyisessä kulttuurissa mielestäsi toimii? Minkälaiset asiat vaativat vielä työstöä? 

Minulle toimii se, että omaan työhön voi itse vaikuttaa ja työntekijöihin luotetaan. Parasta FCG:llä on mukava iloinen työporukka, joilta saa aina apua pyydettäessä. 


FCG:n missio ”Hyvän elämän tekijät” – mitä se sinulle tarkoittaa?  

Projektit, joita meillä tehdään, jättävät jäljen ja toivon, että me hyvän elämän tekijöinä voimme auttaa tekemään vastuullisia, kestäviä valintoja ja ratkaisuja. On tärkeää huolehtia hyvästä elämästä nyt, mutta myös siitä, että hyvään elämään on mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.